Cloudways PHP hosting Platform cung cấp giảm giá 20% cho hóa đơn 6 tháng đầu tiên. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều lưu trữ của bạn bằng cách sử dụng thỏa thuận này. Mã phiếu mua hàng cung cấp: HAPPY2018, có giá trị đến ngày 10 tháng 1 năm 2018.


Cloudways cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng được quản lý như AWS, DigitalOcean, Vultr, GCE, Linode và Kyup. Bạn có thể ngay lập tức khởi động một máy chủ đám mây sử dụng nền tảng này, ngay cả khi bạn không có kỹ năng quản trị hệ thống.


Đăng kí miễn phí.