Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 24 SGK trang 85 địa lí 9: : Trong sản xuất ở vùng Bắc Trung Bộ nước ta có những khó khăn gì?

Dựa vào những kiến thức đã học ở vùng Bắc Trung Bộ, các em đã được giáo viên cung cấp kiến thức về tình hình sản xuất phát triển trên các lĩnh vực của khu vực. Bên cạnh những thuận lợi và lợi ích trong sản xuất mang lại thì còn có những khó khăn đáng kể. Vậy những khó khăn đó là gì, dưới đây các em hãy cùng Vforum liệt kê qua câu hỏi ở giữa bài 24 SGK trang 85 địa lí 9: Trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ nước ta có những khó khăn gì?

Câu hỏi:
Trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ nước ta có những khó khăn gì?
Trả lời:
  • Đây là khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất, làm hại mùa màng có khi bị mất trắng làm thu nhập của người dân không ổn định.
  • Diện tích đất nông nghiệp còn hạn chế, tính chất của đất còn thô sơ ít dinh dưỡng nên sản lượng nông nghiệp chưa cao.
  • Mùa đông có nhiệt độ khí hậu lạnh khắc nghiệt chỉ phát triển được số cây trồng chịu lạnh.
  • Cơ sở sản xuất còn thô sơ chưa phát triển.

Xem thêm: Địa lý 9: Viết bài văn ngắn giới thiệu Phong Nha Kẻ Bàng hoặc thành phố Huế Bài 23 SGK trang 85