Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 9: Cho bảng 25.1 hãy nêu dự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc, và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ của nước ta?

Từ những kiến thức đã được giáo viên dạy ở bài 25 địa lí 9. Chắc hẳn các em đều biết đến phía tây và phía đông của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ở nước ta. Để biết thêm về tình hình phân bố dân cư, dân tộc, và các hoạt động kinh tế của 2 vùng này nó có những đặc trưng như thế nào ở giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 9 có câu hỏi như sau: Cho bảng 25.1 hãy nêu sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc, và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ của nước ta? Muốn trả lời chính xác câu hỏi này để đạt điểm tối đa các bạn hãy cùng Vforum giải đáp.

Câu hỏi:
Cho bảng 25.1 hãy nêu sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc, và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ của nước ta?
Trả lời:
Sau khi quan sát hình 25.1 chúng ta có những khác biệt của 2 vùng như sau:
  • Vùng phía đông: đây là vùng với địa hình tương đối bằng phẳng nên dân cư ở đây tập trung khá là đông chủ yếu là người kinh. Ở đây chủ yếu phát triển du lịch các ngành công nghiệp khai khóang..
  • Vùng phía tây: địa hình đồi núi là chủ yếu nên dân cư ở đây ít hơn chủ yếu phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm, phát triển lâm nghiệp kết hợp với nông nghiệp,..

Xem thêm: Địa lý 9: Vấn đề bảo vệ, phát triển rừng có vai trò quan trọng ở Nam Trung Bộ Bài 25 SGK trang 92