Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 25 SGK trang 93 địa lí 9: Nhận xét tình hình dân cư xã hội ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ dựa vào hình 25.2 ?

Từ những kiến thức đã học về bài Duyên Hải Nam Trung Bộ và những hiểu biết về vùng nhằm củng cố kiến thức đã học trên lớp của các em ở giữa bài 25 SGK địa lí 9 trang 93 có câu hỏi đặt ra là: Nhận xét tình hình dân cư xã hội ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ dựa vào hình 25.2 ? Như ở những bài học trước, các em đã nắm được tình hình dân cư, xã hội của vùng Bắc Trung Bộ, vậy ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ yếu tố này có gì khác biệt. Phần bài giải dưới đây Vforum sẽ giúp các em trả lời câu hỏi.

Câu hỏi:
Nhận xét tình hình dân cư xã hội ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ dựa vào hình 25.2 ?
Trả lời:
  • Duyên Hải Nam Trung Bộ là một vùng có diện tích nhỏ so với các vùng khác trên cả nước nhưng có tỉ lệ dân thành thị cao hơn so với cả nước.
  • Mức sống của người dân ở đây rất cao, kinh tế phát triển làm cho vật giá cũng tăng cao.
  • Dân cư ở đây tập trung đông đúc ở các thành phố lớn, ít dần ở vùng đồi núi, kinh tế phát triển đời sống người dân được cải thiện làm nảy sinh các vấn đề tệ nạn xã hội,..

Xem thêm: Địa lý 9: Sự khác biệt về phân bố dân cư, dân tộc, hoạt động kinh tế ở Duyên Hải Nam Trung Bộ Bài 25 SGK