Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 26 trang 95 SGK địa lí 9: Tại sao việc chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là thế mạnh?
Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là vùng có rất nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế, trong đó có thế mạnh về chăn nuôi, khai thác và nuôi trồng thủy sản. Và để giải thích vì sao lại có lợi thế như vậy ở giữa bài 26 SGK trang 95 địa lí 9 có hỏi các bạn như sau: Tại sao việc chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là thế mạnh? Bằng vốn kiến thức hiện có và luôn được cập nhật Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi như sau.

Câu hỏi:
Tại sao việc chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là thế mạnh?
Trả lời:
  • Là vùng có nhiều đồi núi, trồng các loại cỏ để phục vụ chăn nuôi rất tốt, vùng đồng bằng những nơi có đất nông nghiệp nhiều đồng cỏ tươi tốt, nông sản phát triển mạnh kéo theo việc nuôi trồng bò phát triển.
  • Gần biển nên việc khai thác thủy sản trở thành lợi thế của vùng.
  • Nhiều nguồn nước lợ ven biển tập trung phát triển nghề nuôi trồng thủy hải sản. Nên nó trở thành thế mạnh của vùng này.

Xem thêm: Địa lý 9: Vì sao du lịch là thế mạnh của vùng Bài 25 SGK trang 94