Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 26 SGK địa lí 9 trang 97: Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước dựa vào bảng 26.2 ?
So với ngành nông nghiệp và các ngành khác thì công nghiệp ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng chiếm vị trí hết sức quan trọng. Để tìm hiểu thêm về mức độ tăng trưởng của ngành công của vùng này., chúng ta có câu hỏi giữa bài 26 trang 97 SGK địa lí 9: : Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước dựa vào bảng 26.2? Nhằm giúp các em củng cố kiến thức và hiểu biết của mình Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trên như sau.

Câu hỏi:
Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước dựa vào bảng 26.2 ?
Trả lời:
  • Từ bảng 26.2 ta có thể thấy được tốc độ phát triển về công nghiệp của vùng này đang có xu hướng tăng lên vượt bậc cụ thể từ 1995 đến 2000 tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa cao so với năm 2002.
  • Từ nguồn tài nguyên sẵn có đã giúp cho ngành công nghiệp của vùng này cói sự phát triển mạnh mẽ tuy nhiên khi so với cả nước thì ngành này chỉ chiếm 1 vị trí nhỏ.
  • Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì ngành công nghiệp ở vùng này cần có những cải thiện trong sản xuất…

Xem thêm: Địa lý 9: Hãy làm rõ vùng biển Nam Trung Bộ nổi tiếng nghề làm muối, đánh bắt hải sản Bài 26 SGK trang 95