Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 26 địa kí 9 SGK trang 99: Cho bảng số liệu 26.3 vẽ biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy hải sản của các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong năm 2002 và nêu nhận xét từ bảng đồ đã vẽ?
Các tỉnh thành phố lớn ở trên khu vực này đều nằm trong khu vực ven biển nên việc khai thác thủy hải sản là chủ yếu. Mỗi thành phố với mức dộ khai thác khác nhau do không giống nhau về mặt kinh phí dầu tư nên mức độ khai thác 1 số tỉnh cũng hạn chế hơn. Để thống kê mức độ khai thác của từng vùng qua câu hỏi cuối bài 26 SGK trang 99 địa lí 9: Cho bảng số liệu 26.3 vẽ biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy hải sản của các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong năm 2002 và nêu nhận xét từ bảng đồ đã vẽ? Vforum sẽ giúp các bạn thống kê để biết được mức độ cũng như diện tích khai thác của từng tỉnh trên khu vực.

Câu hỏi:
Cho bảng số liệu 26.3 vẽ biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy hải sản của các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ trong năm 2002 và nêu nhận xét từ bảng đồ đã vẽ?
Trả lời:
Từ bảng số liệu 26.3 ta có bảng đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy hải sản của từng tỉnh như sau:
Địa lý 9: Vẽ biểu đồ diện tích nuôi trồng thủy hải sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002 Bài 26 SGK

Từ bảng đồ trên chúng ta có những nhận xét sau đây: diện tích nuôi trông thủy hải sran ở đây khá là lớn rải đều ở khắp các tỉnh thành trên khu vực. Trong dó có tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định là có diện tíchcao nhất tăng theo gai đoạn năm 2002. Thành phố Đà Nẵng có mức diện tích thấp nhất vùng, sau đó là Quãng Ngãi, đến Ninh Thuận, Bình Thuận, rồi đến Phú Yên.

Xem thêm: Địa lý 9: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển thế nào Bài 26 SGK trang 99