Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 26 SGK địa lí 9: Hãy cho biết mức độ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

Nước ta là một khối thống nhất, vùng nảy liên quan với vùng kia, miền này hỗ trợ miền kia. Nền kinh tế của miền Trung lại có ảnh hưởng đến miền Bắc, trong bài 26 chắc hẳn giáo viên đã cung cấp cho các em kiến thức để hiểu mức độ ảnh hưởng của các vùng này với nhau. Ở cuối bài 26 SGK trang 99 địa lí 9 có câu hỏi để làm rõ điều này hơn từ những kiến thức mà các em đã học: Hãy cho biết mức độ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên? Để trả lời hoàn chỉnh câu hỏi này sau đây Vforum sẽ giúp các bạn giải đáp.

Câu hỏi:
Hãy cho biết mức độ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?
Trả lời:
Miền Trung có các tuyến đường giao thông lưu thông với các tỉnh phía Bắc và tây nguyên giúp vận chuyển hàng hóa đến những vùng có khó khăn về kinh tế như ở tây nguyên điều kiện kinh tế kém phát triển. Ví dụ như nông sản ở Tây Nguyên đất trồng ít nên lúa gạo cũng hạn chế chủ yếu lấy từ nông sản vùng đông bằng miền trung, các loại hải sản ở đây cũng phong phú hơn các vùng còn lại vì vậy các vùng này có cơ cấu kinh tế bị xê dịch do còn phụ thuộc vào kinh tế ở miền Trung.

Xem thêm: Địa lý 9: Vẽ biểu đồ diện tích nuôi trồng thủy hải sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ năm 2002 Bài 26 SGK