Display Driver Uninstaller - Tiện ích loại bỏ trình điều khiển có thể giúp bạn gỡ bỏ hoàn toàn các Driver card đồ hoạ AMD / NVIDIA khỏi hệ thống của bạn mà không để lại các mục dư thừa (bao gồm các khóa registry, các thư mục và các tập tin, trình điều khiển lưu trữ). Các trình điều khiển video của AMD / NVIDIA thường có thể được gỡ cài đặt khỏi bảng điều khiển Windows, chương trình gỡ cài đặt trình điều khiển này được thiết kế để sử dụng trong trường hợp gỡ bỏ cài đặt driver tiêu chuẩn thất bại, hoặc bất cứ khi nào bạn cần để xóa triệt để driver card màn hình NVIDIA và ATI. Việc gỡ bỏ các tàn dư Driver trên hệ thống hết sức quan trọng, bởi chúng có thể gây ra nhiều vấn đề trong quá trình khởi động hệ thống. Công cụ này sẽ gỡ bỏ driver tận gốc.
Download Display Driver Uninstaller 17.0.8.2 - Công cụ gỡ bỏ driver chuyên dụng
Khuyến cáo sử dụng:
 • Bạn nên ngắt kết nối internet hoặc chặn Windows Updates.
 • Tạo bản sao lưu hoặc khôi phục hệ thống (nhưng thông thường nó sẽ khá an toàn).
 • DDU nên được sử dụng khi có vấn đề gỡ cài đặt / cài đặt trình điều khiển hoặc khi chuyển đổi thương hiệu GPU.
 • DDU không nên được sử dụng mỗi khi bạn cài đặt trình điều khiển mới, trừ khi bạn biết bạn đang làm gì.
 • Công cụ có thể được sử dụng ở chế độ Normal nhưng để ổn định tuyệt đối khi sử dụng DDU, Safemode luôn là tốt nhất.
 • Nếu bạn sử dụng DDU ở chế độ bình thường, gỡ bỏ, khởi động lại, làm sạch lại, khởi động lại.
 • Tốt nhất là cho loại trừ các thư mục DDU hoàn toàn từ bất kỳ phần mềm bảo mật để tránh các vấn đề.
What's New v17.0.8.2:
 • Additional AMD và NVIDIA CleanUP
 • Bổ sung liên kết Patreon và mục trình đơn để đóng góp d ự án.
 • AMD: "C:\Users\"YOUR USER NAME"\ AppData\Local\RadeonInstaller" removal.
 • Fix cho đường dẫn của tập tin cấu hình roaming.
Yêu cầu:
 • Windows XP đến Windows 10 Fall Creator update 1709 (16299.xx)
 • NVIDIA, AMD, GPU Intel
 • Microsoft.NET Framework 3.0 hoặc cao hơn
Download Display Driver Uninstaller 17.0.8.2 - Công cụ gỡ bỏ driver chuyên dụng

Download Display Driver Uninstaller 17.0.8.2 - Công cụ gỡ bỏ driver chuyên dụng

Video demo


Display Driver Uninstaller 17.0.8.2 phát hành ngày 31/12/2017

Mã:
Link: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v17.0.8.2.exe
Link: https://www.fshare.vn/file/MQLF54WVGEDD
SHA1: 3768D461CBE31FCF27D138FE1B132B4A8FCFA222

# Mời các bạn tham khảo:
Download Intel Graphics Driver 15.60.1.1.4901 dành cho Windows 10