Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 28 SGK trang 101 địa lí 9: Từ hình 28.1 hãy kể tên các con sông chảy từ Tây Nguyên qua các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc Campuchia, và nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông đó ?

Tây Nguyên là một vùng khá đặc biệt về địa hình ở đây không có biển, chỉ có các con sông là chủ yếu. Từ việc nghiên cứu về địa hình nơi đây mà giáo viên đã dạy các em cũng đã biết đây là vùng chủ yếu là đồi núi, trồng rừng nhiều nhất cả nước. Nơi có các con sông bắt nguồn từ đây và chảy qua các vùng lân cận. Các con sông đó là sông nào muốn biết được điều đó các em hãy trả lời câu hỏi giữa bài 28 SGK trang 101 địa lí 9: Từ hình 28.1 hãy kể tên các con sông chảy từ Tây Nguyên qua các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc Campuchia, và nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông đó ? Vforum sẽ cùng các bạn quan sát và trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi:
Từ hình 28.1 hãy kể tên các con sông chảy từ Tây Nguyên qua các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và phía Đông Bắc Campuchia, và nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông đó ?
Trả lời:
- Sau khi quan sát hình 28.1 có các con sông ở vùng này là:
  • sông Đồng Nai
  • sông Ba
  • sông Xê-Xan.
- Các con sông này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các vùng lân cận, nó mang lại nguồn nước sạch, nước tưới tiêu, để đảm bảo điều đó thì phải bảo vệ rừng đầu nguồn. Rừng đầu nguồn giúp cho các con sông hạn chế khi lũ về tránh sạt lỡ đất, giữa nước,…

Xem thêm: Địa lý 9: Cho biết giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của vùng Tây Nguyên Bài 28 SGK trang 101