Như tiêu đề thì em nhận làm game theo ý tưởng của khách hàng. Chỉ cần đưa ra yêu cầu em sẽ giúp ac làm 1 game android hoàn chỉnh, trong thời gian rất gắn

Hiện tại em đã có 4 game được publish trên playstore(earth friend, santa is coming, poor alien, bird space).

Đây là link game để ae tham khảo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatface.earthfriend
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatface.pooralien
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatface.santaiscoming
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fatface.birdinspace

Ae có nhu cầu liên lạc fb.com/cotrinh.hienduy