Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 SGK trang 13 địa lí 10: Cho hình 2.4 hãy cho biết các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp nào và mỗi điểm chấm trên bản đồ thể hiện bao nhiêu người?

Địa lí rất đa dạng thể hiện hầu hết các đối tướng trên trái đất. Như các bạn đã được học ở bài 2 địa lí 10 thì trong địa lí có rất nhiều phương pháp để thể hiện, mỗi loại phương pháp thể hiện mỗi loại đối tượng khác nhau. Trên bản đồ thể hiện một số loại kí hiệu về cây cối, đường xá giao thông, tên các loại khoáng sản, tên của từng tỉnh khu vực trên đất nước, địa danh du lịch, ranh giới lãnh thổ,…ngoài ra trên bản đồ còn thể hiện về dân số trên mỗi khu vực. Để biết thêm về phương pháp này chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu câu hỏi trong bài 2 SGK địa lí 10 trang 13: Cho hình 2.4 hãy cho biết các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp nào và mối điểm chấm trên bản đồ thể hiện bao nhiêu người?

Câu hỏi 4 trang 13 SGK Địa lý 10
Trả lời:
  • Dân cư là một trong những yếu tố quan trọng trong xã hội và trong địa lí nó cũng được thể hiện một cách chính xác đến tùng khu vực. Mỗi khu vực với những đô thị to nhỏ khác nhau mật độ dân cư cũng khác nhau dẫn đến việc thể hiện dân số trên bản đồ rất khó khăn.
  • Từ việc quan sát hình 2.4 chúng ta có thể thấy rằng trên bản đồ thể hiện những chấm điểm và dựa vào bản chú gioải chúng ta có thể biết được rằng phương pháp được các nhà địa lí dùng trên bản đồ này thuộc phương pháp chấm điểm. Phương pháp này dùng để thể hiện mật độ dân số dân cư trên từng lãnh thổ mà ta muốn xác định.
  • Từ bản chú giải có tren bản đồ ta có thể biết chấm đỏ mà lớn nhất nó thể hiện các loại đô thị trên 8 triệu dân đây là các đô thị lớn thành phố lớn tập trung đông đúc dân cư và thường thì những khu vực này thì rất ít. Tiếp theo đến dấu chấm đỏ trung bình nó thể hiện đô thị từ 5 đến 8 triệu dân đô thị này thường là đô thị trung bình có mật độ dân số trung bình, trên bản đồ thể hiện loại đô thị này khá là nhiều. Cuối cùng là chấm đỏ nhỏ nhất nó thể hiện 500.000 người trên mỗi chấm, đây thường là khu vực dân cư thấp có mật độ dân không cao, thưa thớt,…

Xem thêm: Địa lý 10: Cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động thể hiện đặc điểm nào của gió bão Bài 2 SGK