Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 16 SGK địa lí 10: Chứng minh rằng bản đồ được sử dụng rộng rãi với tất cả mọi người trong cuộc sống hằng ngày?

Dựa vào kiến thức đời sống hằng ngày, cộng với vốn kiến thức các bạn đã dược giáo viên truyền đạt thì các bạn có thể thấy rằng trong cuộc sống xã hội hiện nay con người ai ai cũng biết đến bản đồ. Để biết thêm về công dụng của bản đồ đối với con người hằng ngày như thế nào chúng ta hãy đi qua câu hỏi 3 SGK trang 16 địa lí 10: Chứng minh rằng bản đồ được sử dụng rộng rãi với tất cả mọi người trong cuộc sống hằng ngày? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi cuối bài 3 trang 16 SGK Địa lý 10
Trả lời:
Trước kia việc tìm kiếm thông tin về một dối tượng hay một khu vực lĩnh vực nào đó diễn ra rất khó khăn vì con người phải tự tìm tòi kiến thức, hoặc thậm chí phải đén nơi ngoài thực địa để khảo sát rồi đưa ra kiến thức. Ngày nay xã hội phát triển, công nghệ tiên tiến, nhu cầu của con người ngày càng cao nên đã có sự xuất hiện của bản đồ trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Ngày nay bất cứ thứ gì cũng dùng bản đồ, thậm chí ra đường cũng dùng bản đồ để có thể tìm đường một cách dễ dàng.
Việc thống kê các loại đất trong địa lí cũng dùng bản đồ để thể hiện một cách nhanh chính và đầy đủ hơn. Các hiện tượng xã hội thiên tai đều được thể hiện trên bản đồ. Dân số tăng nhanh để thể hiện một cách chính xác mật độ dan số liên tục trên thé giới người ta dùng bản đồ cột để thống kế. Muốn biết hệ thống giao thông trên cả nước với nước ngoài người ta dùng bản dồ để thể hiện các đường giao thông.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu tác dụng của bản đồ trong học tập Bài 3 SGK trang 16