Hướng dẫn giải bài tập thực hành 4 sgk trang 17 địa lí 10: Thực hành bài 4 xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các bản đồ dưới đây ?

Câu hỏi bài 4 trang 17 SGK Địa lý 10
Trả lời:

Địa lý 10: Thực hành: Xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý Bài 4 SGK trang 17
Bản đồ 1 hình 2.2


Dựa vào chú giải của bản đồ trên ta có thể thấy bản đồ thể hiện phương pháp kí hiệu dạng đường và dạng điểm. Dạng điểm được thể hiện dành cho nhiệt điện, thủy điện, các nhà máy thủy điện đang xây dựng, các lọai trạm điện. Dạng đường thể hiện các loại đường dẫn điện chính trên cả nước. Trên bản đồ thể hiện rõ ràng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nhà máy đã và đang xây dựng và hoạt động, các trạm điện và cả những đường dây dẫn điện nối từ bắc vào nam trên đất nước ta. Bản đồ thể hiện chủ yếu ngành công nghiệp điện ở nước Việt Nam.

Địa lý 10: Thực hành: Xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý Bài 4 SGK trang 17
Bản đồ 2 hình 2.3


Quan sát bản đồ trên ta thấy bản đồ chủ yếu thể hiện về đặc điểm thiên nhiên khí hậu ở nước ta cụ thể ở đây là các cơn bão và loại gió chính. Bản đồ thể hiện chiều hướng thổi của gió, các loại gó được phân bố trên khắp đất nước, thống kê tất cả số lượng các cơn bão ở nước ta, hướng đi của bão, tần suất của gió,… Để thể hiện những vấn đề trên cho người xem dễ tiếp thu thì bản đồ sử dụng phương pháp thể hiện là phương pháp đường chuyển động.

Địa lý 10: Thực hành: Xác định các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý Bài 4 SGK trang 17
Bản đồ 3 hình 2.4


Dựa vào kiến thức đã học ở bài 2 và bài 3 địa lí 10 thì chúng ta đã được tiếp xúc với bản đồ hình 2.4. Bản đồ thể hiện là những dấu chấm đỏ chen chít lẫn nhau trên những vùng lãnh thổ trên trái đất. Dựa vào bản chú giải chúng ta biết được rằng chấm đỏ thể hiện mật độ dân số của từng khu vực. Trên bản đồ không thể hiện bất kì kiểu kí hiệu gì khác cho nên bản đồ này có tên là bản đồ phân bố dân cư, mật độ dân cư. Từ những dấu chấm thể hiện trên bản đồ ta có thể xác định được phương pháp được dùng trên bản đồ này là phương pháp chấm điểm. Thể hiện các khu vực tập trung đông dân, dân cư trung bình và dân cư thấp trên thế giới cụ thể ở đây là châu Á

Xem thêm: Địa lý 10: Cho biết chế độ nước sông thể hiện bằng bản đồ nào Bài 3 SGK trang 16