Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 8 SGK trang 29 Địa lý 10: Dựa vào những kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp?

Trong trái đất các mảng kiến tạo luôn tác động qua lại lẫn nhau và tạo ra những hậu quả để lại trên bề mặt của trái đất. Như đã được học ở bài trước các em đã biết sự tiếp xúc của các mảng kiến tạo diễn ra theo hai hướng đó là sự tách dãn và dồn nén. Để các em hiểu thêm về vấn đề này qua bài 8 các em đã được tìm hiểu kĩ hơn. Trong bài có câu hỏi SGK trang 31 Địa lý 10 bài 8 giáo viên hỏi các em như sau: Dựa vào những kiến thức đã học, nêu mối quan hệ giữa sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo với việc hình thành các dãy núi uốn nếp? ngay sau đây Vforum sẽ giúp các em trả lời câu hỏi.

Câu hỏi giữa bài 8 trang 31 SGK Địa lý 10
Trả lời:
  • Sự chuyển dịch của các mảng kiến tạo là sự tiếp xúc với nhau của các mảng kiến tạo và để lại một số di chứng trên và trong bề mặt của trái đất. Trái đất luôn có những mặt lồi và mặt lõm đó là do sự tiếp xúc này tạo nên. Theo như quan sát ta thấy trên thế giới có các vùng đồi núi cao, núi lửa,.. => đó là hệ quả của sự tiếp xúc mảng kiến tạo.
  • Do sự ma sát lớn từ các lớp đất đá với một cường lực rất mạnh cộng với nguồn năng lượng mà trái đất tỏa ra đã làm nên bề mặt trái đất những dãy núi uốn khúc. Mỗi mảng kiến tạo có những bề mặt và hình thái không giống nhau nên khi tiếp xúc sẽ làm cho những nét gấp khúc đó tạo nên một hình thể không hoàn chỉnh nó có những nếp uốn giống như các khe giữa hai mảng tiếp xúc.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng Bài 7 SGK trang 28