Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 trang 43 SGK Địa lý 10 bài 11: Cho biết vai trò của khí quyển đối với đời sống trên trái đất?

Thế giới trên Trái Đất có sự tồn tại và sinh sống tốt bởi lớp không khí trên bề mặt của vỏ trái đất. Càng lên cao tầng áp xuất rất cao không khí ở đó sẽ càng loãng đi con người và sinh vật sẽ khó cóp thể hấp thụ không khí để duy trì sự sống của mình. Tuy nhiên trên bề mặt không khí trên lớp vỏ trái đất còn có lớp khí quyển đây được xem là lớp không khí có vai trò rất quan trọng đối với mọi sinh vật trên trái đất. Để biết thêm vè vai trò của khí quyển các em hãy trả lời câu 5 SGK trang 43 Địa lý 10 bài 11: Cho biết vai trò của khí quyển đối với đời sống trên trái đất? Vforum sẽ giúp các bạn đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh.

Câu hỏi 5 bài 11 SGK trang 43 Địa lý 10
Trả lời:
Vai trò của khí quyển đối với sự sống trên Trái Đất là:
  • Khí quyển là lớp không khí bao quanh trái đất trên lớp không khí của vỏ trái đất. Đây là lớp không khí an toàn, giúp bảo toàn sự sống của con người và sinh vật trên trái đất không bị các lớp khí có tầng áp xuất cao xâm hại. Bảo vệ nguồn không khí trong lành của vỏ Trái Đất.
  • Càng lên cao không khí sẽ càng loãng và áp xuất thẩm thấu càng lớn làm cho con người không thể hô hấp được khi đó sẽ ảnh hưởng đến sự sống.
  • Tầng khí quyển giúp thanh lọc các loại khí độc trong môi trường tự nhiên để tạo một bầu không khí dễ chịu cho sinh linh trên toàn bộ lãnh thổ.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu sự phân bố của các khối khí, frong theo trình tự từ cực Bắc đến Nam Bài 11 SGK trang 43