Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 11 SGK trang 42 Địa lý 10: Quan sát bảng 11 hãy nhận xét và giải thích?

Trái đất quay quanh hệ mặt trời, chuyển động xoay quanh mặt trời và chuyển động xoay quanh trục nên trái đất luôn chịu những diến biến thay đổi củ thiên nhiên. Mỗi năm thiên nhiên của từng khu vực trên trái đất lại thay đổi liên tục. Trong đó có sự niến đổi khí hậu. Từ những kiến thức mà các bạn đã được học trên lớp về thiên nhiên khí hậu trên trái đất các bạn hãy trả lời câu hỏi 2 bài 11 SGK trang 42 Địa lý 10 sau đây: Quan sát bảng 11 hãy nhận xét và giải thích? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 2 bài 11 SGK trang 42 Địa lý 10
Trả lời:
Địa lý 10: Quan sát bảng 11 hãy nhận xét và giải thích Bài 11 SGK trang 42

Từ bảng 11 chúng ta có thể nhận xét và giải thích về sự biến đổi nhiệt độ và và biên độ nhiệt như sau:
  • Sau khi quan sát bảng 11 chúng ta có thể thấy, nhiệt độ trung bình năm luôn biến đổi kiên tục trên bán cầu Bắc. Từ vĩ độ 0 đến vĩ độ 70 nhiệt độ trung bình năm luôn biến đổi thất thường và có xu hướng càng ngày càng giảm từ 24 độ 5 còn -10,4 độ. Ngược lại biên độ nhiệt trong năm có xu hướng tăng lên từ 1,8 đến 32,2 độ.
  • Nhiệt độ trung bình năm tại khu vực bán cầu Bắc có xu hướng giảm dần khi vĩ độ càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm. Theo Địa lý học thì càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì vậy ở đây càng đến bán Cầu Bắc thì nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần theo từng mức độ. Do lên cao nên áp xuất sẽ tăng nên biên độ nhiệt nó sẽ tăng lên do biên độ càng ngày càng nhỏ.

Xem thêm: Địa lý 10: Dựa hình 11.3 nhận xét sự thay đổi biên độ nhiệt các điểm nằm vĩ tuyến 52 độ B Bài 11 SGK