Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 11 SGK trang 48 Địa lý 10: Cho hình 12.2 và hình 12.3 hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Á?

Như đã biết gió mùa là loại gió thổi quanh năm thổi từ mùa này sang mùa khác. Đây là loại gió có hoạt động khá phức tạp trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Dựa vào những kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 6 bài 12 SGK trang 48 Địa lý 10 sau đây để biết thêm về hoạt động của gió này: Cho hình 12.2 và hình 12.3 hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Á? Sau đây các em hãy cùng với Vforum quan sát và đưa ra câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi này

Câu hỏi 6 bài 12 SGK trang 48 Địa lý 10
Trả lời:
Cho hình 12.2 và hình 12.3 Trình bày hoạt động gió mùa ở Nam Á và Đông Nam Á Bài 12 SGK trang 48


Cho hình 12.2 và hình 12.3 Trình bày hoạt động gió mùa ở Nam Á và Đông Nam Á Bài 12 SGK trang 48Hoạt động của loại gió mùa ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á là:
  • Gió mùa thổi quanh năm từ mùa này đến mùa khác không ngớt. Từ hình 12.2 các khu áp cao gió mùa thổi theo hai hướng hoạt động của gió mùa có xu hướng chuyển động xoay chiều tách về phía chí tuyến nam và vùng cực bắc.
  • Gió mùa ở 2 khu vực này chuyển động hỗn loạn và không theo một chiều hướng xác định nào cả.
  • Gió mùa có xu hướng thổi về xích đạo và đi về phía 2 vùng cực.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 12.2 và 12.5 hãy trình bày và giải thích hoạt động gió biển, gió đất và gió phơn Bài 12