Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 SGK trang 48 Địa lý 10: Nêu nguyên nhân làm thay đổi khí áp?

Thiên nhiên thay đổi làm cho mọi vấn đề trên trái đất đều thay đổi theo. Bởi lẽ tất cả các vấn đề luôn có một quy luật chung của nó, tất cả đều có liên quan với nhau. Mọi sự thay đổi đối với một hiện tượng nào đó nó đều có nguyên nhân của nó. Để làm rõ thêm từ những kiến thức đã được học chúng ta hãy trả lời câu hỏi 4 SGK trang 48 Địa lý 10: Nêu nguyên nhân làm thay đổi khí áp? Vforum sẽ cùng các bạn giải quyết câu hỏi

Câu hỏi 4 SGK trang 48 Địa lý 10 bài 12
Trả lời:
Nguyên nhân làm khí áp thay đổi là:
  • Trên Trái Đất khí áp là nhân tố rất quan trọng trong sự sống của toàn thể sinh linh trên trái đất. Khí áp trên trái đất sẽ bị thay đổi khi các yếu tố có liên quan đến nó thay đổi. Yếu tố tự nhiên là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với tất cả các hiện tượng trên trái đất.
  • Đối với khí áp khi độ cao của địa hình thay đổi thì, càng lên cao không khí càng trở nên loãng và tầng áp xuất của không khí sẽ ngắn không khí ở khoảng không gian này sẽ nặng nề hơn so với nơi có địa hình thấp.
  • Nhiệt độ thay đổi làm cho khí áp cúng thay đổi theo. Nhiệt độ cao khí sẽ càng ít do sự dãn ra khi trái đất nóng lên. Nhiệt độ giảm cũng góp phần làm khí áp giảm vì khi đó khí sẽ dường như ngưng đọng khó hấp thu.

Xem thêm: Địa lý 10: Cho hình 12.1 trình bày hoạt động gió Tây ôn đới và gió Mậu dịch Bài 12 SGK trang 48