Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 SGK trang 47 Địa lý 10 bài 12: Cho hình 12.4 trình bày sự hoạt động của gió biển và gió đất?

Có rất nhiều loại gió trên thế giới, mảng kiến tạo trên trái đất có hai loại đó là đất liền và biển. Từ đó sinh ra hai loại gió trên các mảng kiến tạo đó là gió đất và gió biển. Để giúp các em nắm chắc hơn về hai loại gió đặc trưng này qua câu hỏi 2 bài 12 SGK trang 47 Địa lý 10 Vforum sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu để hiểu rõ hơn: Cho hình 12.4 trình bày sự hoạt động của gió biển và gió đất?

Câu hỏi 2 bài 12 Địa lý 10 SGK trang 47
Trả lời:
Địa lý 10: Cho hình 12.4 trình bày sự hoạt động của gió biển và gió đất Bài 12 SGK trang 47

Sự hoạt động của gió biển và gió đất là:
  • Trên trái đất có 2 loại gió đặc trưng đó là gió đất và gió biển. Gió đất theo như hình 12.4 chúng ta đã quan sát thì ở đây gió đất nó thường xảy ra vào ban đêm. Vào ban ngày trái đất hấp thụ nhiệt từ ánh nắng mặt trời nên bộ phận đất liền luôn có nhiệt độ cao và nóng do nhiệt độ và cả nhiệt dộ từ những sinh động vật trên trái đất cũng hấp thụ.
  • Gió này có chiều hướng thổi ra biển vào đêm, thổi từ đất liền mang nhiệt độ từ đất liền ra biển người ta gọi là gió đất. Còn gió biển có nghĩa là vào gió ở trên biển sau khi hấp thụ nhiệt từ mặt trời sẽ có xu hướng bay vào đất liền nên người ta gọi llà gió biển.

Xem thêm: Địa lý 10: Cho hình 12.5 nêu ảnh hưởng gió sườn tây khi sang gió sườn đông Bài 12 SGK trang 48