Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 13 sgk trang 52 địa lí 10: Trình bày nhứng nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa?

Mưa là một hiện tượng trong tự nhiên. Mưa do thiên nhiên tạo ra và nó có sự phân bố khác nhau trên từng khu vực. Mưa luôn chịu sự tác động và ảnh hưởng từ tất cả các nhân tố trên trái đất. Để giúp các em hiểu thêm về những nhân tố đó cũng như cũng lại kiến thức đã được học qua câu hỏi 4 bài 13 sgk trang 52 địa lí 10: Trình bày nhứng nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa? Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu để đưa ra những nhân tố thích đáng cho câu hỏi trên.

Câu hỏi 4 bài 13 sgk trang 52 địa lí 10
Trả lời:
Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là:
  • Lượng mưa luôn có sự thay đổi liên tục tùy thuộc cà từng vùng từng khu vực mà lượng mưa nhiều ít khác nhau. Trước hết là nhân tố địa hình, địa hình càng ở nhứng nơi có địa hình cao thì ở đây hứng mưa càng lớn và càng nhiều. Nơi có địa hình cùng chiều với hướng gió thì khả năng hứng mưa rất thấp vì bị che khuất.
  • Tiếp theo là nhân tố về gió, gió là nhân tố có khả năng mang mưa hoặc độ ẩm không khí lạnh từ khu vực này đến khu vực khác để gây mưa. Ở những nơi có hơi nước bốc hơi nhiều gió mang hơi nước đến khu vực địa hình nóng ẩm sẽ tạo điều kiện cho mưa xảy ra.
  • Khí áp, càng lên cao khí hậu nhiệt độ càng giảm dễ gây mưa ở điều kiện tốt.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 13.1 trình bày phân tích lượng mưa thay đổi theo vĩ độ Bài 13 SGK trang 52