em có 1 con mi not3 pro bị chết main sạc vs con mi 3 vỡ màn, bây giờ e muốn thay main sạc con mi 3 sang mi note3 thì có dùng được ko