Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 31 sgk trang 116 địa lí 9: Cho bảng 31.3 hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra nhận xét?

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn của Đông Nam Bộ. Tỉ lệ dân ở đây lhas đông đúc. Ở đây tập trung rất nhiều dân cư khác nhau trên mọi miền chứ không chỉ riêng dân địa phương. Để biết được tỉ lệ dân thành thị và nông thôn ở đây như thé nào các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài 31 trang 116 sgk địa lí 9 sau đây: Cho bảng 31.3 hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra nhận xét? Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi ngay dưới đây.

Câu hỏi bài 31 trang 116 SGK Địa lý 9
Trả lời:
Từ bảng 31.3 sgk trang 116 t có sơ đồ như sau:
Địa lý 9: Bảng 31.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân thành thị và nông thôn ở khu vực TPHCM Bài 31 SGK trang 116

Từ bảng đồ ta có nhận xét như sau:
  • Tỉ lệ dân nông thôn ở đây ít hơn dân thành thị. Năm 1995 dân nông thôn chiếm chỉ có 1174,3 nghìn người, năm 2000 chỉ còn 845,4 nghìn người, năm 2002 thì có 855,8 nghìn người. Còn dân thành phố khá đong đúc từ năm 1995 đến 2002 tăng từ 3466,1 đến 4623,2 nghìn người.

Xem thêm: Địa lý 9: Thực hành: Xác định các cây công nghiệp lâu năm trồng được ở Tây Nguyên Bài 30 SGK