Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Cho bảng 32.3 hãy vẽ biểu đồ dựa vào bảng trên thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra nhận xét?

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố phát triển lớn mạnh nhất cả nước. Là trung tâm phát triển đô thị loại một, thành phố với nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ đa ngành đa lĩnh vực. Dựa vào kiến thức đã được học về thành phố này các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài 23 sgk trang 120 địa lí 9: Cho bảng 32.3 hãy vẽ biểu đồ dựa vào bảng trên thể hiện cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra nhận xét? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

Câu hỏi cuối bài 23 trang 120 SGK Địa lý 9
Trả lời:
Từ bảng 32.3 ta có biểu đồ như sau:
Địa lý 9: Bảng 32.2 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TPHCM Bài 32 SGK trang 120

Sau khi có biểu đồ ta có những nhận xét cụ thể như sau: ở trhanhf phố Hồ Chí Minh ngành phát triển mạnh nhất là ngành dịch vụ chiếm 51,6% sau dịch vụ là ngành công nghiệp xây dựng và cuối cùng là nông nghiệp. Đây là một thành phố hiện đại nên ở đây nông nghiệp ít phát triển bởi đất ở đây hầu hết sử dụng cho xây dựng nhà máy, công ty, các khu vui chơi giải trí, … phục vụ đời sống của người dân.

Xem thêm: Địa lý 9: Hình 31.1 xác định ranh giới và nêu ý nghĩa về vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ Bài 31 SGK