Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Những thuận lợi nào giúp cho cây công nghiệp của vùng này trở thành vùng sản xuất lớn nhất cả nước?

Trên lớp các em đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Được biết đây là vùng thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp, so với cả nước tỉ lệ sản xuất cây công nghiệp ở đấy là cao nhất. Để biết những điều kiện nào đã thúc đẩy sự phát triển đó các em hãy trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9 cùng Vforum: Những thuận lợi nào giúp cho cây công nghiệp của vùng này trở thành vùng sản xuất lớn nhất cả nước?

Câu hỏi cuối bài 32 trang 120 SGK Địa lý 9
Trả lời:
Theo như những gì đã học về điều kiện tự nhiên của vùng, thì đây là vùng có khí hậu tốt để phát triển cây công nghiệp, nhiều loại đất giàu chất dinh dưỡng như feralit tập trung ở vùng này rất nhiều, diện tích đất lớn, công nghiệp phát triển, hệ thống giao thông được mở rộng và nâng cấp. Người dân giàu kinh nghiệm trong việc trồng cây công nghiệp,…Đây là những thuận lợi giúp cho việc phát triển sản xuất cây công nghiệp ở vùng này.

Xem thêm: Địa lý 9: Bảng 32.2 vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TPHCM Bài 32 SGK trang 120