Trang 44/44 Đầu ... 34424344
kết quả từ 517 tới 528 trên 528

Trò chơi tìm chữ

 1. #517
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.280

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi ATM Xem bài viết
  Từ số 123
  (tái) MÉT => TÉM (gọn)
  Sao kì vại, mình check tới lui rồi mà, chắc con mắt bị bù lệch xơi rồi

  NẶC (danh) > CẶN (bã)

  Don't hate what you don't understand !
  Trò chơi tìm chữ

 2. 5 thành viên đã cảm ơn KiM__: 3. #518
  Ðến Từ
  Ninh Bình
  Thành Viên Thứ: 418517
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  39

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  (Con) Cú => (Nước) Úc

 4. 5 thành viên đã cảm ơn loozzi:


 5. #519
  Ðến Từ
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thành Viên Thứ: 368807
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  610

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi loozzi Xem bài viết
  (Con) Cú => (Nước) Úc
  Từ số 8 nhé

  (Nhắng) Nhít => Tính
  Dò lại danh sách muốn mờ mắt luôn

 6. 4 thành viên đã cảm ơn minhthienbtv:


 7. #520

  Red face Reply: Trò chơi tìm chữ

  Danh sách những từ đã có:
  1. CÁ => ÁC
  2. CHẾ => ẾCH
  3. ỚT => TỚ
  4. TÍ => ÍT
  5. ME => EM
  6. MấT => TấM
  7. MắT => TắM
  8. CÚ => ÚC (châu)
  9. TÚ => ÚT
  10. ANH => NHA
  11. AN => (trái) NA (= mãng cầu)
  12. TỨC => *ỨC
  13. TÍM => MÍT
  14. MÁT = TÁM
  15. TÚM => MÚT
  16. IM => MI
  17. MỠ => ỠM (ờ)
  18. MÍT => TÌM (nhìn qua
  gương)
  19. MÀ - ÁM (ám quẻ ) (cũng nhìn qua gương)
  20. (quan) ẢI => ... xin tự hiểu
  21. TÓC => CÓT (cót thóc hoặc dây cót đồng hồ)
  22. TÁ => ÁT (lấn át)
  23. ÓC => CÓ
  24. ÉN => NÉ
  25. CÚT => TÚC (tá túc)
  26. CắT => TắC (đường)
  27. CấT = (gang) TấC
  28. CHÍ => ÍCH
  29. CÁT => TÁC (giả)
  30. ốC => Cố
  31. CỨ => ỨC (ấm ức)
  32. NGắN => NắNG
  33. (Thủ) MÔN = (Hán) NÔM
  34. CÚM => MÚC
  35. MÊ => ÊM
  36. TẠ => (ào) ẠT
  37. TÁN => NÁT
  38. TẠM => (nghèo) MẠT
  39. NỐT (nhạc) => (hao) TỐN
  40.
  TÍN => NÍT (con nít)
  41. CắN = > NắC (cười như nắc nẻ)
  42. CấN (vướng) => NấC (cụt)

  43. NEM => MEN (bia, rượu)
  44. NắM = (may) MắN
  45. ÀO
  (ạt) => (vỡ) ÒA
  46. ổN => Nổ
  47.(vận) TốC => CốT (lõi)
  48. NGÁN => NÁNG (cây cùng họ hành, tỏi)
  49. NGÓN => NÓNG
  50.
  MắC (bẫy) => CắM (trại)
  51. NGỌN => NỌNG (heo)
  52. NGủ = > (đôi) ủNG
  53. ƯNG => NGƯ
  54. ƠN => NƠ
  55.
  NGÕ => ÕNG (ẹo)
  56. (năn) Nỉ => (ủn) ỉN
  58.
  NGÔ => ÔNG
  59. NGU => UNG (thư)
  60.
  NGổ (ngáo) => ổNG (= ông ấy)
  61.
  ÔN (tập) => NÔ (lệ)
  62. NGÔN => NÔNG
  63. NGỤC => CỤNG (đầu)
  64. CHÁN => NÁCH
  65. MốC => CốM
  66. NấM =>
  MấN (từ cũ: cái váy)
  67. IN= > NI (sư)
  68. NHả => ảNH
  69. AO => OA (trữ)
  70. CỌ => (òng) ỌC
  71. MÉ => ÉM
  72. (xe) CỘ = (ồng) ỘC
  73.
  NGỌC = CỌNG
  74. NGÓC (đầu) => (lạnh) CÓNG
  75. MộC = CộM
  (cáng)
  76.
  CHẠC => CẠCH
  77. NGốC => CốNG
  78.
  CỤM (hoa) => MỤC (tiêu)
  79. NÁ => (tòa) ÁN
  80. NGắM=> MắNG
  81. NẠM => MẠN
  82.
  EO => (khóc oe) OE
  83. ỦI => ỈU (xìu)
  84.
  CỘT => (gia) TỘC
  85.
  CắM => MắC
  86. NHẠC => CẠNH
  87.
  NHẠT => TẠNH (mưa)
  88. CÁNH => NHÁC (làm biếng)
  89. T
  ÁNH => NHÁT (dao)
  90. NHÌ => ÌNH (bụng chình ình)
  91.
  CÁM = (giáo) MÁC
  92. NGON => NONG (để phơi thóc)
  93. MÓNG => (tắt) NGÓM
  94. NHI => INH (ỏi)
  95. MồNG (gà) => NGồM (ngoàm)
  96.
  CỤ => (ùng) ỤC
  97.
  (Mai) TÁNG = (Thơm) NGÁT
  98. (ngơ) NGÁC => CÁNG
  99. TÁCH => CHÁT
  100. (chút) CHÍT = > TÍCH
  101. (ngùn) NGỤT => TỤNG
  102. NếM => MếN
  103.
  (chống) CỰ => (uống ừng) ỰC
  104. NÉM => (chí) MÉN
  105. (hướng) NAM = MAN (mác)
  106. AO => OA (khóc oa oa)
  107. NGÀN => NÀNG
  108. TÓM => MÓT (lúa)
  109. MƠN => NƠM (nớp)
  110. NGÂN => NÂNG
  111. (õng) ẸO => ỌE (ọe ọe = tiếng nôn)
  112. MA => AM (chùa nhỏ)
  113. MÀNG => NGÀM
  114. NÁM => (dân tộc) MÁN
  115. NUNG => NGUN (ngút)
  116. NHỊN => NỊNH
  117. CẠN => (thịt) NẠC
  118. ÁNH (sáng) => NHÁ (= nhai/ nhé)
  119. CÁN => NÁC ("Nước" từ địa phương)
  120. (tỉ) MỈ => ỈM (giấu kín)
  121. (con) NGAN => NANG (túi đựng)
  122. NẠNG => NGẠN (bờ sông, tả ngạn, hữu ngạn)
  123. (nghi) NGÚT => TÚNG (thiếu)
  124. NHÁM => MÁNH (mung)
  125. NHẢM (nhí) => MẢNH (mai)
  126. NGĂN => NĂNG
  127. NGẠT => TẠNG
  128.
  MẬN => NẬM (bình nhỏ bằng sành hay sứ có bầu tròn, để đựng rượu)
  129. NHàM=> MàNH
  130.
  MĂNG => NGĂM (da ngăm ngăm)
  131. (Trông) NOM => MON (men)
  132. (chim) NHẠN => (tỵ) NẠNH
  133. (dung) NHAN => (răng) NANH
  134. (dung) NHAM => (lưu) MANH
  135. Nở => (trắng) ởN
  136. MẠCH => CHẠM
  137. (cá) NÓC => CÓN (ai biết chơi cờ cá ngựa sẽ biết từ này: có nghĩa thua trắng)
  138. NGỏ (lời) => (bụng) ỏNG
  139. ONG => (dầu) NGO
  140. ÓNG (ánh) => NGÓ (nhìn)
  141. NGố => ốNG
  142.
  (Út) ÉT => TÉ
  143. (mồ) Mả => ảM (đạm)
  144. NGỌT => TỌNG (nhồi nhét - từ địa phương)
  145. NGốT (người) => TốNG (cổ)
  146. MặC (kệ) => CặM (cụi)
  147. CAM => MAC (OS X)
  148. (sa) MẠC => CẠM (bẫy)
  149.
  (Ngắc) NGứ => ứNG (cử)
  150. MÔ => ÔM
  151.
  Mồ (mả) => ồM (giọng ồm ồm)
  152. MO (cau) => OM (hấp, chưng cách thủy)
  153. NGÁCH => (láng) CHÁNG (ghé mỗi nơi một chút, không mục đích rõ ràng)
  154. (tiểu) NGẠCH => CHẠNG (vạng)
  155. NGÀNH => (làng) NHÀNG (trung bình)
  156. TặNG => NGặT (nghèo)
  157. (tái) MÉT => TÉM (gọn)
  158. NẶC (danh) => CẶN (bã)
  159. (Nhắng) NHíT => TíNH
  160. MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng dội nước nhiều và mạnh)
  161. (cá) MÚ => ÚM (ủ cho ấm / úm ba la)
  162. CÁCH => CHÁC (ngố)
  Mời các bạn cho từ tiếp nhé.

  (Những chữ có dấu khó nhìn 4get sẽ viết chữ nhỏ nhé)
  Cho tôi hiến đến cuối cùng suối máu
  Cho nhuộm hồng bao cảnh xám bi ai
  (Tố Hữu)

 8. 5 thành viên đã cảm ơn forgetmenot:


 9. #521
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.034

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Từ này bảo đảm chưa có:
  MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng
  dội nước nhiều và mạnh)

 10. 5 thành viên đã cảm ơn ATM:


 11. #522
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 290634
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  736

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi ATM Xem bài viết
  Từ này bảo đảm chưa có:
  MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng
  dội nước nhiều và mạnh)
  Ăn theo anh ATM:
  (cá) MÚ => ÚM (ủ cho ấm / úm ba la)

 12. 5 thành viên đã cảm ơn motcobedethuong:


 13. #523
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.280

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  CÁCH => CHÁC (ngố)

 14. 5 thành viên đã cảm ơn KiM__:


 15. #524
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.034

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  NGÚN (cháy) => (nao) NÚNG

 16. 5 thành viên đã cảm ơn ATM:


 17. #525
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 290634
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  736

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi ATM Xem bài viết
  Từ này bảo đảm chưa có:
  MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng
  dội nước nhiều và mạnh)
  Em đổi dấu nè:
  Mủ => (tròn) ủM (rất tròn, nhìn dễ thương)

 18. 5 thành viên đã cảm ơn motcobedethuong:


 19. #526
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.034

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi KiM__ Xem bài viết
  CÁCH => CHÁC (ngố)
  Nói là (đổi) CHÁC có lẽ hay hơn?
  ATM cũng đổi dấu:
  NGÙN (ngụt) => (não) NÙNG

 20. 4 thành viên đã cảm ơn ATM:


 21. #527
  Ðến Từ
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thành Viên Thứ: 368807
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  610

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Cúng => Ngúc (ngoắc)

 22. 4 thành viên đã cảm ơn minhthienbtv:


 23. #528
  Ðến Từ
  Phú Yên
  Thành Viên Thứ: 420810
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  TRUNG TÂM CHẠY ĐIỂM TOÀN QUỐC - CHUYÊN CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN CHẠY ĐIỂM NỢ MÔN ĐẠI HỌC - CHẠY ĐIỂM TỐT NGHIỆP - XÉT TUYỂNNHẬN LÀM HỒ SƠ GỐC - CHẠY VĂN BẰNG 2 THEO YÊU CẦUCHẠY ĐIỂM NGÀNH BÁC SĨ - NGÂN HÀNG TẠI TPHCM - HÀ NỘI EMAIL : CHAYDIEMTHI.EDU@GMAIL.COM NƠI CHẠY ĐIỂM UY TÍN NHẤT TOÀN QUỐC
  Trung tâm CHẠY ĐIỂM , đã thành lập được 8 năm , với tiêu chí " UY TÍN - BẢO MẬT - CHÍNH XÁC " nên các thí sinh yên tâm khi đến dịch vụ của chúng tôi . Trung tâm cảm ơn các bạn thí sinh đã tin tưởng chúng tôi trong thời gian qua rất nhiều , để tạo thương hiệu như ngày hôm nay.

  TRUNG TÂM CHẠY ĐIỂM , chuyên nhận chạy điểm đại học các trường TPHCM và Toàn Quốc , Các thí sinh vui lòng cung cấp thông tin như sau để trung tâm giúp đỡ .

  CHẠY ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỌC - CHẠY ĐIỂM RA TỐT NGHIỆP - CHẠY ĐIỂM THEO YÊU CẦU

  NÂNG ĐIỂM THEO HỆ SỐ MÔN - NÂNG ĐIỂM THEO YÊU CẦU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC.  Các em cung cấp đầy đủ thông tin như sau : ( Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin – những sinh viên nào hỏi mà không cung cấp đủ thông tin sẽ không trả lời mail )

  1/ HỌ VÀ TÊN :


  2/ CMND ( SCAN HOẶC CHỤP 2 MẶT ) :

  3/ ẢNH 3*4 :

  4/ MSSV( MÃ SỐ SINH VIÊN ) :

  5/ TRƯỜNG :

  6/ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ :

  7/ KHÓA HỌC :

  8/ YÊU CẦU CỦA THÍ SINH : ( NÊU CẢ YÊU CẦU GIÚP ĐỠ )

  9/ YÊU CẦU XẾP LOẠI :

  Yêu cầu : Thí sinh ghi rõ mục đích yêu cầu trên của trung tâm , nhằm xem xét hồ sơ trước khi làm.

  Để tiện công việc Thí Sinh gửi qua mail : chaydiemthi.edu@gmail.com Để trung tâm xem xét .

  TRUNG TÂM CHẠY ĐIỂM , XEM XÉT HỒ SƠ TỪ 1 ĐẾN 3 NGÀY , DO SỐ LƯỢNG SINH VIÊN LỚN VÀ CÓ THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH , SẼ GỬI MAIL CHO THÍ SINH VÀ CHO NGƯỜI LIÊN HỆ ĐỂ TIỆN TRONG CÔNG VIỆC.

  *** Lưu Ý :

  Hồ sơ trung tâm nhận có thời gian qui định , chạy điểm tùy thời gian của Trường Và Trung Ương Giáo Dục nên các bạn thí sinh vui lòng làm nhanh mới kịp.

  CHỜ GÌ NỮA HÃY ĐỂ CHUNG TÔI GIÚP BẠN :

  EMAIL : chaydiemthi.edu@gmail.com .  Thanh Tra BGD – Trửơng Ban Đào Tạo BGDĐÃ KÝ VÀ PHÊ DUYỆT THÔNG TIN

Trang 44/44 Đầu ... 34424344