Trang 45/45 Đầu ... 35434445
kết quả từ 529 tới 537 trên 537

Trò chơi tìm chữ

 1. #529
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 348241
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  2.489

 2. 4 thành viên đã cảm ơn Duy Tùng Shrek: 3. #530

  Red face Reply: Trò chơi tìm chữ

  Danh sách những từ đã có:
  1. CÁ => ÁC
  2. CHẾ => ẾCH
  3. ỚT => TỚ
  4. TÍ => ÍT
  5. ME => EM
  6. MấT => TấM
  7. MắT => TắM
  8. CÚ => ÚC (châu)
  9. TÚ => ÚT
  10. ANH => NHA
  11. AN => (trái) NA (= mãng cầu)
  12. TỨC => *ỨC
  13. TÍM => MÍT
  14. MÁT = TÁM
  15. TÚM => MÚT
  16. IM => MI
  17. MỠ => ỠM (ờ)
  18. MÍT => TÌM (nhìn qua
  gương)
  19. MÀ - ÁM (ám quẻ ) (cũng nhìn qua gương)
  20. (quan) ẢI => ... xin tự hiểu
  21. TÓC => CÓT (cót thóc hoặc dây cót đồng hồ)
  22. TÁ => ÁT (lấn át)
  23. ÓC => CÓ
  24. ÉN => NÉ
  25. CÚT => TÚC (tá túc)
  26. CắT => TắC (đường)
  27. CấT = (gang) TấC
  28. CHÍ => ÍCH
  29. CÁT => TÁC (giả)
  30. ốC => Cố
  31. CỨ => ỨC

  32. NGắN => NắNG
  33. (Thủ) MÔN = (Hán) NÔM
  34. CÚM => MÚC

  35. MÊ => ÊM
  36. TẠ => (ào) ẠT
  37. TÁN => NÁT
  38. TẠM => (nghèo) MẠT
  39. NỐT (nhạc) => (hao) TỐN

  40.
  TÍN => NÍT (con nít)
  41. CắN = > NắC (cười như nắc nẻ)
  42. CấN (vướng) => NấC (cụt)

  43. NEM => MEN (bia, rượu)
  44. NắM
  = (may) MắN
  45. ÀO
  (ạt) => (vỡ) ÒA
  46. ổN => Nổ
  47.(vận) TốC => CốT (lõi)
  48. NGÁN => NÁNG (cây cùng họ hành, tỏi)
  49. NGÓN => NÓNG
  50.
  MắC (bẫy) => CắM (trại)
  51. NGỌN => NỌNG (heo)
  52. NGủ = > (đôi) ủNG
  53. ƯNG => NGƯ
  54. ƠN => NƠ
  55. NGÕ => ÕNG (ẹo)

  56. (năn) Nỉ => (ủn) ỉN
  58.
  NGÔ => ÔNG
  59. NGU => UNG (thư)
  60.
  NGổ (ngáo) => ổNG (= ông ấy)

  61.
  ÔN (tập) => NÔ (lệ)
  62. NGÔN => NÔNG
  63.
  NGỤC => CỤNG (đầu)
  64. CHÁN => NÁCH
  65. MốC => CốM
  66. NấM =>
  MấN (từ cũ: cái váy)
  67. IN= > NI (sư)
  68. NHả => ảNH
  69. AO => OA (trữ)

  70. CỌ => (òng) ỌC
  71. MÉ => ÉM
  72. (xe) CỘ = (ồng) ỘC
  73.
  NGỌC = CỌNG
  74. NGÓC (đầu) => (lạnh) CÓNG
  75. MộC = CộM
  (cáng)
  76.
  CHẠC => CẠCH
  77. NGốC => CốNG
  78.
  CỤM (hoa) => MỤC (tiêu)
  79. NÁ => (tòa) ÁN
  80. NGắM=> MắNG
  81. NẠM => MẠN
  82.
  EO => (khóc oe) OE
  83. ỦI => ỈU (xìu)
  84.
  CỘT => (gia) TỘC
  85.
  CắM => MắC
  86. NHẠC => CẠNH
  87. NHẠT => TẠNH (mưa)
  88. CÁNH => NHÁC (làm biếng)
  89. T
  ÁNH => NHÁT (dao)
  90. NHÌ => ÌNH (bụng chình ình)
  91.
  CÁM = (giáo) MÁC
  92. NGON => NONG (để phơi thóc)
  93.
  MÓNG => (tắt) NGÓM
  94. NHI => INH (ỏi)
  95. MồNG (gà) => NGồM (ngoàm)
  96. CỤ => (ùng) ỤC
  97.
  (Mai) TÁNG = (Thơm) NGÁT
  98. (ngơ) NGÁC => CÁNG
  99. TÁCH => CHÁT
  100. (chút) CHÍT = > TÍCH
  101. (ngùn) NGỤT => TỤNG
  102. NếM => MếN
  103. (chống) CỰ => (uống ừng) ỰC
  104.
  NÉM => (chí) MÉN
  105. (hướng) NAM = MAN (mác)

  106. AO => OA (khóc oa oa)
  107. NGÀN => NÀNG
  108. TÓM => MÓT (lúa)
  109. MƠN => NƠM (nớp)
  110. NGÂN => NÂNG
  111. (õng) ẸO => ỌE (ọe ọe = tiếng nôn)
  112. MA => AM (chùa nhỏ)
  113. MÀNG => NGÀM
  114. NÁM => (dân tộc) MÁN
  115. NUNG => NGUN (ngút)
  116. NHỊN => NỊNH

  117. CẠN => (thịt) NẠC
  118. ÁNH (sáng) => NHÁ (= nhai/ nhé)
  119. CÁN => NÁC ("Nước" từ địa phương)
  120. (tỉ) MỈ => ỈM (giấu kín)

  121. (con) NGAN => NANG (túi đựng)
  122. NẠNG => NGẠN (bờ sông, tả ngạn, hữu ngạn)
  123.
  (nghi) NGÚT => TÚNG (thiếu)
  124. NHÁM => MÁNH (mung)

  125. NHẢM (nhí) => MẢNH (mai)
  126. NGĂN => NĂNG
  127. NGẠT => TẠNG
  128.
  MẬN => NẬM (bình nhỏ bằng sành hay sứ có bầu tròn, để đựng rượu)
  129. NHàM=> MàNH
  130.
  MĂNG => NGĂM (da ngăm ngăm)
  131.
  (Trông) NOM => MON (men)
  132. (chim) NHẠN => (tỵ) NẠNH
  133. (dung) NHAN => (răng) NANH
  134.
  (dung) NHAM => (lưu) MANH
  135. Nở => (trắng) ởN
  136. MẠCH => CHẠM
  137. (cá) NÓC => CÓN (ai biết chơi cờ cá ngựa sẽ biết từ này: có nghĩa thua trắng)
  138. NGỏ (lời) => (bụng) ỏNG
  139.
  ONG => (dầu) NGO
  140. ÓNG (ánh) => NGÓ (nhìn)

  141. NGố => ốNG
  142. (Út) ÉT => TÉ
  143. (mồ) Mả => ảM (đạm)
  144. NGỌT => TỌNG (nhồi nhét - từ địa phương)
  145. NGốT (người) => TốNG (cổ)
  146. MặC (kệ) => CặM (cụi)
  147. CAM => MAC (OS X)
  148. (sa) MẠC => CẠM (bẫy)
  149.
  (Ngắc) NGứ => ứNG (cử)
  150. MÔ => ÔM
  151. Mồ (mả) => ồM (giọng ồm ồm)
  152.
  MO
  (cau) => OM (hấp, chưng cách thủy)
  153. NGÁCH => (láng) CHÁNG (ghé mỗi nơi một chút, không mục đích rõ ràng)
  154. (tiểu) NGẠCH => CHẠNG (vạng)

  155. NGÀNH => (làng) NHÀNG (trung bình)
  156. TặNG => NGặT (nghèo)
  157. (tái) MÉT => TÉM (gọn)
  158. NẶC (danh) => CẶN (bã)
  159. (Nhắng) NHíT => TíNH
  160. MÙ => ÙM (ùm ùm = tiếng dội nước nhiều và mạnh)
  161. (cá) MÚ => ÚM (ủ cho ấm / úm ba la)
  162. CÁCH => CHÁC (ngố)

  163. NGÚN (cháy) => (nao) NÚNG
  164. Mủ => (tròn) ủM (rất tròn, nhìn dễ thương)
  165. NGÙN (ngụt) => (não) NÙNG
  166. CÚNG => NGÚC (ngoắc)
  167. (nhúc) NHÍCH => CHÍNH
  168. ốM=> Mố (mố cầu, mố phà)
  169. MỏNG => NGỏM (củ tỏi)
  170.
  Mỏ (chim) => ỏM (tỏi)
  171. (lạt) NHÁCH => CHÁNH (tà)

  172. MU (rùa) => UM (tùm)

  Mời các bạn cho từ tiếp nhé.


  (Những chữ có dấu khó nhìn 4get sẽ viết chữ nhỏ nhé)
  Cho tôi hiến đến cuối cùng suối máu
  Cho nhuộm hồng bao cảnh xám bi ai
  (Tố Hữu)

 4. 5 thành viên đã cảm ơn forgetmenot:


 5. #531
  Ðến Từ
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thành Viên Thứ: 368807
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  612

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Ốm => Mố (mố cầu, mố phà)

 6. 5 thành viên đã cảm ơn minhthienbtv:


 7. #532
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.290

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  MỏNG => NGỏM (củ tỏi)

  Don't hate what you don't understand !
  Trò chơi tìm chữ

 8. 5 thành viên đã cảm ơn KiM__:


 9. #533
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 290634
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  739

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi minhthienbtv Xem bài viết
  Ốm => Mố (mố cầu, mố phà)
  Em ăn theo:
  Mỏ (chim) => ỏM (tỏi) hihihi


 10. 5 thành viên đã cảm ơn motcobedethuong:


 11. #534
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 302146
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  3.290

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Trích Nguyên văn bởi ATM Xem bài viết
  Tìm được 1 từ 5 mẫu tự:
  (nhúc) NHÍCH => CHÍNH
  Ừ thì đu theo ATM : (lạt) NHÁCH => CHÁNH (tà)

 12. 5 thành viên đã cảm ơn KiM__:


 13. #535
  Ðến Từ
  Tỉnh Khác
  Thành Viên Thứ: 101728
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1.037

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  MU (rùa) => UM (tùm)

 14. 4 thành viên đã cảm ơn ATM:


 15. #536
  Ðến Từ
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thành Viên Thứ: 368807
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  612

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  Ẻo (lả)=> O (oẻ hoẹ, đòi hỏi)

 16. 4 thành viên đã cảm ơn minhthienbtv:


 17. #537
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 290634
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  739

  Reply: Trò chơi tìm chữ

  CÚN (chó con) => NÚC (béo núc ních)

 18. 3 thành viên đã cảm ơn motcobedethuong:


Trang 45/45 Đầu ... 35434445