Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Hãy nêu một vài nét về tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ sau khi đất nước thống nhất?

Công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ có bước phát triển như ngày nay là một thành tựu rất lớn của cả vùng. Từ bài 23 các em đã được học thêm kiến thức về một vùng có trình độ phát triển cao trên cả nước. Công nghiệp ở đây có những khởi đầu ra sao chúng ta hãy tìm hiểu qua câu hỏi cuối bài 32 trang 120 sgk địa lí 9 sau đây: Hãy nêu một vài nét về tình hình phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ sau khi đất nước thống nhất? dưới đây là bài trả lời của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi cuối bài 32 trang 120 SGK Địa lý 9
Trả lời:
  • Trước khi thống nhất đất nước, tình hình chính trị loạn lạc, kinh tế do các nước đô hộ chiếm hữu làm trì trệ chậm phát triển và nguồn nhân lực lúc này không có.
  • Sau khi chiến tranh đi qua đất nước thống nhất chính trị ổn định. Chính quyền bắt đầu ra sức phát triển công nghiệp để đẩy mạnh kinh tế của vùng, tận dụng những nguồn tài nguyên khoáng sản từ thiên nhiên khu vực này bắt đầu khai thác xuất khẩu đem lại lợi nhuận khá lớn.
  • Dân cư ở đây bắt đầu ổn định và tập trung vào sản xuất tạo nguồn lao động dồi dào, từ đó công nghiệp của vùng bắt đầu đi lên.

Xem thêm: Địa lý 9: Những thuận lợi giúp cây công nghiệp vùng này trở thành sản xuất lớn nhất cả nước Bài 32 SGK