Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 32 sgk địa lí 9 trang 120: Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đói với sự phát triển nông nghiệp của vùng?

Phát triển nông nghiệp cần phải có những yếu tố để phục vụ cho sự phát triển của ngành và nước là thành phần không thể thiếu trong tất cả các hoạt động hiện nay của con người đặc biệt là ngành nông nghiệp. Qua câu hỏi giữa bài 32 sgk trang 120 địa lí 9: Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng? Sẽ giúp các bạn biết thêm thông tin về giá trị và tầm quan trọng của nước. Mời các bạn cùng Vforum trả lời câu hỏi trên để hiểu thêm về bài đã học.

Câu hỏi giữa bài 32 trang 120 SGK Địa lý 9
Trả lời:
Hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An là 2 hồ lớn trên khu vực Đông Nam Bộ. Hồ các tác dụng chứa nước để cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của toàn vùng. Vì đây là vùng có mùa khô kéo dài nên nước cần cho đời sống rất quan trọng, dân đông sinh hoạt và sản xuất cũng khá phát triển, nước là thành phần không thể thiếu của tất cả các lĩnh vực.

Xem thêm: Địa lý 9: Nêu vài nét tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ sau giải phóng Bài 32 SGK trang 120