Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 16 địa lí 10 sgk trang 62: Từ hình 16.4 hãy cho biết: ở chí tuyến bờ lục địa nào của khu vực có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô, vì sao? Ở ôn đới bờ nào của đại dương có khí hậu lạnh mưa ít và bờ nào có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều?
Trên thế giới mỗi khu vực mỗi vùng miền đều có những đặc điểm về khí hậu khác nhau. Khí hậu khác nhau nên dẫn đến lượng mưa của mỗi khu vực khác nhau. Do sự phân bố không đồng đều giữa các lục địa và đại dương khác nhau nên dẫn đến sự khác nhau rõ rệt của các vùng miền. Từ những hiểu biết của mình về địa lí các em hãy trả lời câu hỏi 6 bài 16 địa lí 10 sgk trang 62: Từ hình 16.4 hãy cho biết: ở chí tuyến bờ lục địa nào của khu vực có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô, vì sao? Ở ôn đới bờ nào của đại dương có khí hậu lạnh mưa ít và bờ nào có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều? ngay sau đây sẽ là hướng dẫn của Vforum mời các bạn tham khảo

Câu hỏi 6 bài 16 sgk trang 62 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 16.2, cho biết chí tuyến bờ lục địa nào có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều Bài 16 SGK trang 62

Ở khu vực chí tuyến, bờ lục địa có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, bờ có khí hậu lục địa khô, và ở ôn đới bờ đại dương có khí hậu lạnh ít mưa và bờ đại dương khí hậu nóng mưa nhiều bao gồm các nơi là:
  • Đối với khu vực chí tuyến bờ lục địa khí hậu nóng ẩm mưa nhiều thường là những khu vực có dòng biển nóng đi qua và bờ lục địa có khí hậu khô thường là nơi có dòng biển lạnh đi qua.
  • Đối với ôn đới bờ đại dương thì những dòng biển nóng thường tập tập trung ở bờ tây ở đây thường xảy ra thời tiết nóng ẩm mưa nhiều.
  • Còn lại dòng biển lạnh sẽ tập trung ở bờ đông nơi đay thường có khí hậu lạnh ít mưa do quá trình bốc hơi nước không xảy ra.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 15 trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất Bài 15 SGK