Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 16 địa lí 10 trang 62: Từ hình 16.1 16.2 16.3 nhận xét mặt trăng so với trái đất và mặt trời ở các ngày triều cường như thế nào?

Mặt trăng, mặt trời và trái đất ở các ngày triều cường sẽ như thế nào. Bằng những kiến thức đã học trên lớp các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài 16 sgk trang 62 địa lí 10 sau đây để tiếp thêm kiến thức về triều cường trên biển: Từ hình 16.1 16.2 16.3 nhận xét mặt trăng so với trái đất và mặt trời ở các ngày triều cường như thế nào? Sau đây Vforum sẽ giúp các bạn làm điều đó.

Câu hỏi 5 bài 16 sgk trang 62 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2, 16.3 nhận xét mặt trăng so Trái Đất, Mặt Trời các ngày triều cường Bài 16 SGK
Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2, 16.3 nhận xét mặt trăng so Trái Đất, Mặt Trời các ngày triều cường Bài 16 SGK
Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2, 16.3 nhận xét mặt trăng so Trái Đất, Mặt Trời các ngày triều cường Bài 16 SGK

Mặt trăng so với trái đất và mặt trời vào các ngày triều cường sẽ:
  • Sau khi quan sát các hình trong sgk ta có thể đưa ra nhận định như sau: khi mà triều cường cao thì tức là mực nước trên biển sẽ dâng cao so sức hút của mặt trăng mà mặt trời lúc này trái đất, mặt trời và mặt trăng đứng thẳng hàng với nhau nên ở trái đất sẽ nhìn thấy mặt trăng. Trong trường hợp triều cường nhở tức là sự nâng lên của mực nước biển nhỏ và nhẹ so lúc này mặt trăng, trái đất chiếu vuông góc với mặt trời nên từ trái đất chúng ta có thể thấy một nửa của mặt trăng vì bị khuất.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 16.2, cho biết chí tuyến bờ lục địa nào có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều Bài 16 SGK trang 62