Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 16 sgk trang 61 địa lí 10: Cho hình 16.4 chứng minh sự đối xứng nhau của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của đại dương?

Biển trên thế giới có hai loại dòng chảy khác nhau đó là dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Mỗi dòng chảy mang mỗi đặc điểm khác nhau, hoạt động của chúng diễn ra như thế nào để tìm được câu trả lời các bạn hãy tìm hiểu câu hỏi 3 bài 16 sgk trang 61 địa lí 10: Cho hình 16.4 chứng minh sự đối xứng nhau của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của đại dương? Dưới đây là lời giải đáp của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 16 sgk trang 61 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 16.4 chứng minh sự đối xứng nhau dòng biển nóng và dòng biển lạnh Bài 16 SGK trang 61

Sự đối xứng nhau của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ở bờ Đông và bờ Tây của đại dương là:
  • Dòng biển nóng và dòng biển lạnh là dong biển khác nhau hoàn toàn. Hai dòng biển với những đặc điểm khác nhau về vị trí phân bố và dòng chảy.
  • Từ hình 16.4 chúng ta thấy rằng số lượng dòng biển lạnh nhiều hơn số lượng dòng biển nóng. Những nơi có dòng biển lạnh đang chảy nếu như hết dòng biển lạnh sẽ tiếp đến là dòng biển nóng chúng nối nhau tạo thành một vùng biển. Các dòng biển lạnh thường ở xa bờ các dòng biển nóng thường tập trung gần khu vực lục địa.

Xem thêm: Địa lý 10: Nguyên nhân hình thành sóng biển, sóng thần, tác hại sóng thần Bài 16 SGK trang 62