Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 16 sgk trang 60 địa lí 10: Dựa vào hình 16.3cho biết các ngày có dao động thủy triều nhỏ nhất ở trái đất sẽ thấy mặt trăng như thế nào?

Như đã biết thủy triều là một dạng nước biển dâng lên cao hơn so với bình thường. Qua bài 16 địa lí 10 các em đã được giáo viên giới thiệu và cho nghiên cứu về vấn đề thủy triều trong tự nhiên. Để củng cố thêm kiến thức sau khi học xong bài giáo viên sẽ hỏi một số câu hỏi ở đây có câu hỏi 2 bài 16 sgk trang 60 địa lí 10 như sau: Dựa vào hình 16.3 cho biết các ngày có dao động thủy triều nhỏ nhất ở trái đất sẽ thấy mặt trăng như thế nào? Dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi đúng nhất

Câu hỏi 2 bài 16 sgk trang 60 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 10: Hình 16.3 cho biết các ngày dao động thủy triều nhỏ nhất ở Trái Đất thì thấy Mặt Trăng thế nào

Dao động thủy triều nhỏ nhất ở trái đất sẽ thấy mặt trăng là:
  • Sau khi quan sát hình 16.3 thủy triều nhỏ tức sự nâng lên của nước biển rất nhẹ ở những ngày này sự tiếp xúc của mặt trời với trái đất và mặt trăng chỉ có một nửa khi mặt trăng và trái đất vuông góc với mặt trời thì sẽ xảy ra hiện tượng trăng khuyết. Vậy nên khi dao dộng thủy triều nhỏ thì đứng từ vị trí của trái đất chỉ có thể tháy 1 nửa của mặt trăng.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 16.4 chứng minh sự đối xứng nhau dòng biển nóng và dòng biển lạnh Bài 16 SGK trang 61