bác nào quan tâm con loa này call mình
giá hạt dẻ khoảng 2.7tr nếu kết