Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10: Trình bày vai trò của từng nhân tố trong việc hình thành đất?

Đất là một yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành nên sự sống của tất cả các yếu tố trên bề mặt lớp vỏ trái đất. Và ngược lại có rất nhiều yếu tố tác động đến việc hình thành của đất. Mỗi yếu tố tác động đều khác nhau về tính chất cũng như vai trò của chúng.Bằng những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 8 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10 để hiểu thêm về vai trò của các nhân tố trong việc hình thành đất: Trình bày vai trò của từng nhân tố trong việc hình thành đất? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn tiemf hiểu câu hỏi

Câu hỏi 8 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10
Trả lời:
Vai trò của các nhân tố trong việc hình thành đất là:
  • Việc hình thành nên đất luôn có sự tác động của các yếu tố như: khí hậu, đá mẹ, sinh vật. Trước hết đất sẽ không được hình thành khi không có sự tái tạo của đá mẹ, đá mẹ giúp đất hình thành nên cấu trúc và chế độ dinh dưỡng trong đất làm đát trở nên có giá trị trong sự sống của con người và các loại động thực vật.
  • Khí hậu tác dộng mạnh mẽ làm cho đất phân thành nhiều loại khác nhau trên từng khu vực địa hình.
  • Mỗi loại khí hậu tại một khu vực tác động làm hình thành nên tính chất đặc điểm của đất. Sinh vật đóng vai trò trong việc tạo độ phì độ tơi xốp và hấp thu chất dinh dưỡng trong đất.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 16.1, 16.2 cho biết ngày có thủy triều lớn nhất ở Trái Đất thấy Mặt Trăng thế nào Bài 15