Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10: Để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên như: đá, nước, sinh vật thì dựa vào cái gì?

Trên lớp vỏ của bề mặt trái đất đó là nơi bao gồm tất cả các loại đất, đá, sinh vật. con người, động thực vật và tất cả các yếu tố tác động đến bề mặt của trái đất. Tất cả các nhân tố này đều mang tính chất và tác dụng khác nhau vì vậy để phân biệt được các nhân tố trên bề mặt của trái đất chúng ta hãy cung Vforum đi đến câu hỏi 7 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10 sau đây: Để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên như: đá, nước, sinh vật thì dựa vào cái gì?

Câu hỏi 7 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10
Trả lời:
Để phân biệt đất với các vật thể đá, sinh vật, nước thì chúng ta dực vào các yếu tố sau đây:
  • Đất là một loại vật chất quý hiếm không tự sinh ra và cúng không thể mất đi được đất là một loại tài sản vô cùng quý giá. Đất là một vật thể không thể di dời được. Đất chứa đựng tất cả các yếu tố về sinh vật, nước và đá.
  • Còn đối với nước, đá và sinh vật thì chúng không thể tồn tại khi không có đất. đá là một vật thể cứng nằm trên đất chúng ta có thẻ tái tạo chúng để trở thành một vật dụng khác hoặc di chuyển chúng đến một nới khác.
  • Nước có thể cạn kiệt khi thời tiết khô nóng nhưng đất thì vẫn còn đó. Sinh vật có thể sinh ra tồn tai trên đất và có thể chết đi khi về già và do tác động của tự nhiên và con người.

Xem thêm: Địa lý 10: Trình bày vai trò của từng nhân tố trong việc hình thành đất Bài 17 SGK trang 65