Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10: Những tác động của con người trong sản xuất nông, lâm nghiệp có làm biến đổi tính chất của đất hay không?đưa ra ví dụ minh họa?

Trên thế giới của chúng ta đang sinh sống đất là nhân tố quan trọng để hình thành sự sống bên cạnh đất thì sự sống trên đất có thể phát triển và tồn tạo thì cần phải có con người. Con người được xem là nhân tối ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành nên tính chất và phát triển của đất. Bằng những hiểu biết của các em vầ Địa lý hãy trả lời câu hỏi 5 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10 để tìm hiểu thêm về sự tác động của con người đến đất qua các hình thức ra sao: Những tác động của con người trong sản xuất nông, lâm nghiệp có làm biến đổi tính chất của đất hay không?đưa ra ví dụ minh họa? nhằm giúp các bạn đưa ra câu trả lời chính xác sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và đưa ra câu trả lời như sau

Câu hỏi 5 bài 17 SGK trang 65 Địa lý 10
Trả lời:
Tác động của con người trong sản xuất nông, lâm nghiệp làm biến đổi tính chất của đất hay không là:
  • Hoạt động sản xuất sinh hoạt của con người luôn có sự tác động trực tiếp đối với đất vìa đất là nhân tố quan trọng trong việc sinh hoạt sản xuất của con người trên trái đất.
  • Trong sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp con người sử dụng đất để trông lúa, mì, ngô, các loại nông sản để phục vụ cho đời sống của con người và để phát triển tài chính.
  • Để trồng các loại cây phù hợp thì người ta sẽ đào xới đất và cung cấp cho đất một lượng chất dinh dưỡng hóa học hoặc vô cơ các loại chất dinh dưỡng này sẽ làm cho đất thêm một lượng chất dinh dưỡng để cây có thể phát triển tốt hơn, bên cạnh đó con người còn sử dụng một số thuốc hóa chất để phòng ngửa và trị bện cho cây trồng nên đã làm cho đất bị ô nhiễm trầm trọng. Việc tái tạo đát của con người không đúng cách làm mất cân bằng sinh học trong đất.
  • PHá rừng trong lâm nghiệp làm cho đất trống đồi trọc khi mưa lớn đến sẽ làm cuốn trôi đi một lượng chất dinh dưỡng trong đất và mất đất.

Xem thêm: Địa lý 10: Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất Bài 17 SGK trang 65