Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10: Tác động của sinh vật đến việc hình thành các loại đất có gì khác so với sự tác động của đá mẹ và khí hậu?

Qua bài 17 Địa lý 10 các em đã được giáo viên hướng dẫn cung cấp một số kiến thức về sự tác động của khí hậu, đá mẹ và ngoài ra còn có nhân tố về sinh vật. Sinh vật là loài động vật nhỏ sinh sống và hoạt động trên đất là chủ yếu. Vậy sinh vật nó có tác động như thế nào đến sự hình thành các loại đất chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu để đưa ra câu trả lời chính xác từ câu hỏi 4 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10: Tác động của sinh vật đến việc hình thành các loại đất có gì khác so với sự tác động của đá mẹ và khí hậu?

Câu hỏi 4 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10
Trả lời:
Sinh vật có tác động đến việc hình thành các loại đất khác so với khí hậu và đá mẹ như sau:
  • Như các bạn đá biết thì đá mẹ tác động đến việc hình thành các loại đất thông qua quá trình phong hóa tạo thành đất, hình thành tính chất của đất, cấu trúc của đất cũng xuất phát từ việc tác động của đá mẹ.
  • Yếu tố khí hậu thì khác hơn so với đá mẹ đó là khí hậu tác động làm cho việc hình thành các loại đất sao cho phù hợp với điều kiện của từng vùng, tác động của nhiệt độ độ ẩm làm cho đất biến đổi khác nhau tạo nên các loại đất khác nhau để thích hợp cho việc nuôi trồng đáp ứng nhu cầu sống.
  • Ngoài yếu tố đá mẹ và khí hậu thì yếu tố sinh vật cũng là một yếu tố khá quan trọng trong việc hình các loại đất trên thế giới xung quanh chúng ta.
  • Đối với nhân tố đá mẹ và khí hậu thì nó tác động về phần bên ngoài và tính chất của đất còn sinh vật nó có tác động đến việc tái tạo đất. Sinh vật sinh sống trong đất có tác dụng đào xới tái tạo các chất vô cơ hữu cơ trong đất tạo độ tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng trong từng loại đất.

Xem thêm: Địa lý 10: Tác động của con người trong sản xuất nông, lâm nghiệp làm biến đổi tính chất đất Bài 17 SGK