Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10: Các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có góp phần vào việc hình thành các loại đất không? Cho ví dụ minh họa?

Như các bạn đã biết thực tế trên trái đất chúng ta đang sinh sống mỗi nước mỗi khu vực đều có các loại khí hậu khác nhau. Do sự phân bố của các khu vực khác nhau từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất, đi qua các vĩ tuyến có vĩ độ khác nhau nên hình thành các loại khí hậu không giống nhau. Từ việc hình thành khí hậu khác nhau như thế vậy chúng có ảnh hưởng đến chế độ hình thành của các loại đất hay không. Từ những kiến thức đã được học trên lớp và kiến thức về thực tế các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10 để biết thêm thông tin về vấn đề đó: Các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có góp phần vào việc hình thành các loại đất không? Cho ví dụ minh họa? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 3 bài 17 SGK trang 64 Địa lý 10
Trả lời:
Việc hình thành các loại đất có xuất phát từ các kiểu khí hậu hay không là:
  • Như chúng ta đã biết trên trái đất tất cả các sự thay đổi của sự vật hiện tượng đều có thể gây ảnh hưởng lẫn nhau ở đây việc hình thành các kiểu khí hậu cũng có tác động làm hình thành các loại đất khác nhau trên thế giới. Thiên nhiên thay đổi từ Bắc xuống Nam đi qua các khu vực địa cực, vĩ tuyến khí hậu thay đoiỉ liên tục từ lạnh đến nóng rồi lại lạnh. Khí hậu thay đổi nên đất cũng thay đổi để thích ứng với thời tiết và khí hậu của từng khu vực để các loại động thực vật có thể thích nghi mà sinh sống và phát triển.
  • Ví dụ: ở khu vực cận xích đạo có khí hậu nóng ẩm mưa nhiều ở đây thời tiết nóng ẩm nên hình thành các loại đất giàu giá trị dinh dưỡng như: feralit, badan. Những loại đất này thích hợp cho việc trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao đặc biệt là các loại cây lâu năm phù hợp với loại khí hậu nóng ẩm trên khu vực.

Xem thêm: Địa lý 10: Tác động sinh vật việc hình thành các loại đất khác gì so với tác động đá mẹ, khí hậu Bài 17