Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 17 SGK trang 63 Địa lý 10: Từ vị trí của lớp phủ thổ nhưỡng hãy nêu vai trò của lớp phủ thỗ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống của con người dựa vào hình 17?

Con người chúng ta sinh sống và phát triển trên lớp vỏ trái đất. Đây là bề mặt của trái đất nơi diễn ra sự sống của con người và tất cả các loại sinh vật. Thiên nhiên mang lại cho con người vô vàng những thứ có giá trị vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta đang sống trên lớp vỏ trái đất và những loại thực vật cây cối đất đá đều được gọi là lớp phủ thổ nhưỡng. Từ những kiến thức mà các bạn đã học về lớp phủ thổ nhưỡng các bạn hãy trả lời câu hỏi 1 bài 17 SGK trang 63 Địa lý 10 sau đây: Từ vị trí của lớp phủ thổ nhưỡng hãy nêu vai trò của lớp phủ thỗ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống của con người dựa vào hình 17? Sau đây chúng ta hãy cùng Vforum tìm hiểu

Câu hỏi bài 17 SGK trang 63 Địa lý 10
Trả lời:
Vai trò của lớp phủ thổ nhưỡng đối với hoạt động sản xuất và đời sống của con người là:
  • Trên trái đất chứa đựng sự sống của tất cả các loài động thực vật trong đó có con người chúng ta. Lớp phủ thổ nhưỡng tập trung tất cả các loại đất đá, cây cối, bề mặt trái đất, các loại chất dinh dưỡng trên đất.
  • Nhờ lớp phủ thổ nhưỡng mà con người chúng ta có thể sinh sống ở đó, xây dựng nhà cửa để ấn náu, xây dựng các công trình nhà máy sản xuất các loại hình kinh doanh để phát triển kinh tế phục vụ cho đời sống của người dân.
  • Con người trên thế giới chủ yếu sử dụng lớp phủ thổ nhưỡng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Từ lớp đất giàu chất dinh dưỡng con người có thể sử dụng nó để trông trọt các loại cây mang lại kinh tế cao.
  • Đất nông nghiệp giúp trồng lúa mì sản xuất các loại cây ăn quả mang lại kinh tế cao cho người dân.

Xem thêm: Địa lý 10: Ảnh hưởng đá mẹ đến đặc điểm của đất ra sao? Ví dụ minh họa Bài 17 SGK trang 64