Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 Bài 18 SGK trang 68 địa lí 10: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong chiều dày của sinh quyển hay không?

Từ những kiến thức về địa lí học chúng ta có thể biết rằng trên trái đất của chúng ta đang sinh sống mức độ phân bố của toàn thể động thực vật trên bề mặt của trái đất hoàn toàn không giống nhau. Khác nhau về số lượng và cả tính chất của loài, được biết đến từ sinh quyển vậy sinh quyển là gì và trên sinh quyển có những gì và nó ra sao? Để cung cấp cho các em về kiến thức trọng tâm của bài tại câu hỏi 3 bài 18 SGK trang 68 địa lí 10 có hỏi: Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong chiều dày của sinh quyển hay không?Hãy cùng Vforum tìm hiểu kĩ hơn nhé

Câu hỏi 3 bài 18 SGK trang 68 địa lí 10
Trả lời:
Khái niệm về sinh quyển và sự phân bố của sinh vật trong sinh quyển ra sao là:
  • Từ những kiến thức đã học chúng ta có thể đưa ra câu trả lời về sinh quyển là: sinh quyển là một tầng lớp trên trái đất mà ở đó nó có chứa tất cả các yếu tố bao gồm con người, động vật, thực vật, sinh vật. Gọi chung là sự sống trên trái đất.
  • Như đã biết trên trái đất các loại sinh vật, động thực vật phân bố không đều vì phụ thộc vào yếu tố khí hậu và địa hình. Trên trái đất mỗi vùng khác nhau sẽ có các loại sinh vật khác nhau, sự tập trung của các loài này thường không đồng đều. Tại những nơi có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thích nghi của từng loài thì chúng sẽ tập trung ở đó đông đúc hơn với những nơi có khí hậu khắc nghiệt không có thức ăn hoạt dinh dưỡng để nuôi sống chúng thì ở đó sinh vật sẽ thưa thớt hơn hoặc có nơi không có.

Xem thêm: Địa lý 10: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển, phân bố của sinh vật Bài 18 SGK trang 68