Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10: Từ hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ có những thảm thực vật nào và loại đất nào?
Được biết đến sự thay đổi của các thảm thực vật và các loại đất đều là do nhiệt độ, khí hậu, địa hình và độ cao. Để củng cố kiến thức và những hiểu biết sâu sắc về bài đã học ở câu hỏi 5 bài 19 SGK trang 73 giáo viên có hỏi các bạn như sau: Từ hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ có những thảm thực vật nào và loại đất nào? Ngay sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn đưa ra câu trả lời một cách chính xác.

Câu hỏi 5 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 19.1, 19.2 cho biết dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ có những thảm thực vật nào Bài 19 SGK

Địa lý 10: Hình 19.1, 19.2 cho biết dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ có những thảm thực vật nào Bài 19 SGK

Từ hình 19.1 và 19.2 dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ chúng ta có thể thấy các thảm thực vật và các loại đất như sau:
  • Dụa vào hai hình trên ta có thể thấy tại kinh tuyển 80 độ Đ trở đi là đới khí hạu lạnh là chủ yếu. Thảm thực vật ở đây gồm có các đài nguyên, rừng lá rộng, rừng lá kim và cả rừng hỗn hợp. Đất tại khu vực này chủ yếu là đất có màu nâu xám và đất rừng. Ở đây thuận lợi cho việc trồng rừng phát triển.
  • Càng đi sâu xuống thì chúng ta thấy ở đây sẽ là vùng cận đới nóng tại dây có các thảm thực vật phát triển như rừng lá kim nhưng chủ yếu ở đây là các hoang mạc vì tại khu vực cận đới nóng này thì nhiệt độ ảnh hưởng khá cao nên cây cối ở đây bắt đầu có dấu hiệu không phát triển do nhiệt độ cao. Đất ở đây cũng thay đổi do nhiệt độ nên tại đây có đất đỏ vàng.
  • Đi đến vĩ tuyến từ 5 độ đến 30 độ thì tại đây là khu vực hoàn toàn thuộc đới nóng thảm thực vật chủ yếu ở đây là rừng nhiệt đới là chủ yếu. Vì đây là đới nóng nên đất ở đây là đất đỏ vàng.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 18 nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao tạo nên vành đai thực vật ở núi An Pơ