Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10: Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?
Trên trái đất từ cực Bắc đến cực Nam đi qua rất nhiều vĩ độ và kinh tuyến khác nhau. Mỗi vĩ độ là mỗi tính chất khí hậu và địa hình tương đói khác nhau nên các loại thực vật và đất cũng không giống nhau. Để các em có những kiến thức và hiểu biwwst về sự phân bố của các loại thảm thực vật đi kèm với đất trên mỗi khu vực vĩ độ ở bài 19 Địa lý 10 giáo viên có hỏi câu 3 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10 sau đây: Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ? Vforum sẽ cùng các bạn tìm hiểu đưa ra câu trả lời

Câu hỏi 3 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10
Trả lời:
Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ là:
  • Từ cực Bắc đến cực Nam trên trái đất khí hậu thay đôiỉ liên tục theo từng vĩ tuyến. Tại đầu của hai cực thì khí hậu lạnh giữa thì vô cùng nóng do có xích đạo, cận hai cực thì khí hậu ôn đới mát mẻ. Thiên nhiên thay đổi liên tục kèm theo biến đổi khí hậu làm cho các thảm thực vật và đất cũng thay đổi để thích nghi và phát triển sao cho phù hợp. Đất được hình thành dựa trên khí hậu nên khí hậu thay đổi làm cho tính chất của đất cũng thay đổi theo.

Xem thêm: Địa lý 10: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao Bài 19 SGK trang 73