Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10: Từ hình 19.1 hãy cho biết sườn tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh núi có các vành đai thực vật và đất nào?

Sau khi được học bài 19 Địa lý 10 chúng ta có thể biết được sự phân bố của các thảm thực vật, vành đai thực vật và đất có sự thay đổi đột ngột theo độ cao của địa hình. Từ những kiến thức đã học trên lí thuyết giáo viên muốn các em tiếp xúc và vận dụng sự hiểu biết của mình vào trong thực tế quan sát các bản đồ về một khu vực, cụ thể qua câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10: Từ hình 19.1 hãy cho biết sườn tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh núi có các vành đai thực vật và đất nào? Để giúp các bạn đưa ra câu trả lời chính xác dưới đây Vforum sẽ cùng các bạn đi quan sát và đưa ra câu trả lời đúng đắn

Câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 73 Địa lý 10
Trả lời:
Địa lý 10: Hình 19.1 sườn tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh núi có vành đai thực vật nào Bài 19 SGK

Các vành đai thực vật và đất từ chân núi lên đỉnh núi của sườn tây dãy Cap-ca là:
  • Từ hình 19.1 chúng ta thấy ở dưới chân dãy Cap-ca tại đây đất tốt khí hậu tốt nên tạo điều kiện cho các loại cây lá rộng sinh sống như cây sồi, cây dẻ. Tại đây đất chủ yếu là loại đất chịu được nhiệt độ nóng như đất đỏ, đất nâu. Vì tại đây khí hậu gần mặt đất nên nóng ẩm đất ở đây cứng và có chất dinh dưỡng hơn để phục vụ cho sự phát triển của các loại cây này.
  • Tiếp đến là khu vực giữa sườn đây là khu vực tiếp xúc trực tiếp với các tác động từ thiên nhiên như nắng gió mưa, do tác động của tự nhiên nên tại đây phát triển các loại cây cỏ và đất ở đây chủ yếu đẻ phục vụ cho loại cây cỏ nên đất núi là chủ yếu. Lên cao khi nhiệt độ giảm dần khí hậu thay đổi làm cho các loại thực vật không thể tồn tại được trên khu vực đỉnh nên tại đây chỉ có địa y và cây bụi. Tại đây khí hậu lạnh nên khi nhiệt độ giảm nhanh sẽ xảy ra hiện tượng băng tuyết trên đỉnh.

Xem thêm: Địa lý 10: Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ Bài 19 SGK trang 73