Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10: Cho một vài ví dụ về những hâu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên?

Sống trong môi trường tự nhiên con người luôn được thiên nhiên ban tặng cho những thứ quý giá mang lại giá trị vật chất và tinh thần rất cao. Con người luôn tìm cách khai thác chúng để mang lại lợi ích cho mình. Thiên nhiên thì bao la nhưng tài nguyên sử dụng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ cạn kiệt nếu như con người không biết xử lí sẽ mang lại nhiều hậu quả rất đáng nghiêm trọng. Từ những kiến thức đã học và kiến thức thực tế mà các em đã thấy về tình hình khai thác tác động của con người hiện nay các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10 sau: Cho một vài ví dụ về những hâu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên? Dưới đây là hướng dẫn trả lời của Vforum

Câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10
Trả lời:
Một số ví dụ về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra cho thiên nhiên là:
  • Con người ngày nay sống trong xã hội phát triển nu cầu đời sống ngày càng cao để phục vụ đời sống của mình con người bắt đầu khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách triệt để không có kế hoạch hợp lí. Con người vô tư sản xuất và thải các chất độc hại ra môi trường làm ô nhiễm bầu không khí nghiêm trọng.
  • Phá rừng bừa bãi, trộm gỗ cũng gây ra tác hại nặng nề khi mùa bào lũ đến xói mòn sạt lở đất thường xuyên xảy ra.
  • Tài nguyên thiên nhiên như cá, khoáng sản,.. khai thác quá mức làm cạn kiệt dần.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 19.1, 19.2 thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi vĩ tuyến nào