Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10: Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

Tong đời sống của chúng ta hiện nay cũng như trong thế giới tự nhiên luôn có và tồn tại những quy luật tác động qua lại lẫn nhau của tất cả các nhân tố trong tự nhiên và đời sống hằng ngày. Chúng ta đang sinh sống và phát triển trong một thế giới ổn định và thống nhất. Trong lớp bỏ địa lí trên trái đát cũng như thế luôn có một quy luật đó là quy luật thống nhất và hoàn chỉnh. Để tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ này chúng ta hãy tìm hiểu chúng qua câu hỏi 3 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10: Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí? Mời các bạn cùng Vforum trả lời câu hỏi ngay sau đây

Câu hỏi 3 bài 20 SGK trang 76 địa lí 10
Trả lời:
Khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là:
  • Quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh được hiểu như là một quy luật của tự nhiên, trong tự nhiên các yếu tố về tự nhiên tài nguyên thiên nhiên luôn tác động lẫn nhau từ khư vực này đến khu vực khác. Trong sự tác động đó luôn có những chừng mực và bổ sung qua lại lẫn nhau.
  • Sự tác dộng qua lại lẫn nhau luôn mang lại những mặt tốt đi kèm những mặt xấu và cứ thế tạo thành một quy luật hoàn chỉnh và thống nhất với nhau
  • Từ quy luật trên chúng ta có thẻ thấy được những mặt tốt xấu của từng khu vực cao thấp như thế nào để thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển tránh trường hợp dầu tư khai thác sai quy luật sẽ mang lại ảnh hưởng vô cũng xấu cho chúng ta.

Xem thêm: Địa lý 10: Cho ví dụ về hậu quả xấu do tác động con người gây ra môi trường Bài 20 SGK trang 76