Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 21 SGK trang 79 địa lí 10: Hãy trình bày khái niệm, nguyên nhân và các kiểu quy luật địa đới và phi địa đới?

Từ bài 21 SGK địa lí 10 các em đã được giáo viên hướng cung cấp một số kiến thức về các quy luật địa đới và phi địa đới trên trái đất. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức đã được học trên lớp và có một vốn kiến thức sâu sắc về địa lí thế giới ở bài 21 SGK trang 79 địa lí 10 giáo viên có hỏi các em như sau: Hãy trình bày khái niệm, nguyên nhân và các kiểu quy luật địa đới và phi địa đới? dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các bạn tham khảo

Câu hỏi 4 bài 21 SGK trang 79 địa lí 10
Trả lời:
Khái niệm, nguyên nhân và các kiểu quy luật địa đới và phi địa đới là:
  • Từ những kiến thức đã học chúng ta có thể rút ra được khái niệm về quy luật địa đới là: Quy luật địa đới là là quy luật mà ở đó tất cả các yếu tố trên trái đất được sắp xếp theo một trình tự và một thể thống nhất mà theo nó các nhân tố trên trái đát có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.
  • Nguyên nhân hình thành quy luật địa đới là do trên trái đất được chia theo các vĩ độ khác nhau và mỗi vĩ độ thì có các kiểu khí hậu và nhiệt độ địa hình khác nhau nên cần phải có những kiểu thảm thực vật và kiểu thời tiết thích hợp để thích nghi với từng vùng từng khu vực.
  • Trong thế giới có các kiểu quy luật địa đới và phi địa đới như sau:
  • Trong quy luật địa đới thì có các kiểu thảm thực vật, các đai khí áp, các đới gió,các đới khí hậu, các loại đất. trong quy luật phi dịa đới thì có quy luật địa ô và quy luật đai cao.

Xem thêm: Địa lý 10: Lấy ví dụ minh họa chứng minh địa đới là quy luật chủ yếu Bài 21 SGK trang 79