Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 21 SGK trang 78 địa lí 10: Hãy cho biết ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu và cho kẻ tên các đới khí hậu đó( dụa vào bài 14)?
Từ những kiến thức các em đã học tại bài 14, giáo viên đã cung cấp cho các em về kiến thức của các đới khí hậu trên trái đất của chúng ta đang sinh sống. Chúng ta biết rằng trên trái đất chia ra thành các vùng trả dài từ cực Bắc qua cực Nam đi qua các vùng chí tuyến khác nhau nên khí hậu và địa hình của các vùng thay đổi liên tục. Từ những kiến thức đã học nhằm giúp các em củng cố kiến thức của bài trước để vận dụng cho bài học hiện tại trong bài 21 có câu hỏi 2 SGK trang 78 địa lí 10 có hỏi: Hãy cho biết ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu và cho kể tên các đới khí hậu đó( dựa vào bài 14)? Vforum sẽ cùng các bạm điểm lại kiến thức đã học và trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 2 bài 21 SGK trang 78 địa lí 10
Trả lời:
Mỗi bán cầu có các đới khí hậu là:
  • Từ những kiến thức chúng ta đã được học thì các đới khí hậu được chia theo các vành đai khí áp.
  • Trên Trái Đất có 7 vành đai khí áp thì trên thực tế cũng sẽ có 7 đới khí hậu phù hợp với các vành đai khí áp đó.
  • Tại mỗi vành đai sẽ có nột khí hậu để phù hợp với từng tĩnh năng của mỗi khu vực như vậy sẽ tạo nên sự cân bằng giữa các vành đai trên thế giới, các sinh vật và con người sẽ dễ dàng thích nghi để có thể sống sót.
  • Bảy đới khí hậu được xếp theo 7 vành đai khí áp từ hai đầu cực đi vào xiích đạo là: cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.

Xem thêm: Địa lý 10: Sự phân bố thảm thực vật và nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới không Bài 21 SGK trang 78