Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Như đã được học trong bài 22 địa lí 10 chúng ta đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về tỉ suất gia tăng dân số trên thế giới của từng nước và từng khu vực. Từ đó chúng ta có thể thấy trên thế giới sự gia tăng dân số trên thế giới cụ thể là từng nước từng quốc gia lãnh thổ sự gia tăng dân số không chỉ xuất phát từ chính nước đó mà từ các nước khác tác động vào. Sau đây các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 7 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10 để nắm thêm về vấn đề này: Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Câu hỏi 7 bài 22 SGK trang 86 địa lí 10
Trả lời:
Gia tăng dân sô tự nhiên và gia tăng dân số cơ học khác nhau là:
  • Gia tăng dân số là sự tăng trưởng về tỉ lệ người sinh ra và sinh sống trên một khu vực nào đó. Trên thế giới có hai loại gia tăng dân số đó là gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Gia tăng dân số tự nhiên là mức độ gia tăng dân số trong một quốc gia tự sinh ra và mất đi, tỉ lệ dân số của một khu vực luôn thay đổi chính vào sự tự gia gia tăng này người ta gọi đó là gia tăng dân số tự nhiên.
  • Còn đổi với gia tăng dân số cơ học có nghĩa là sự gia tăng dân số của một quốc gia mà ở đó có cả sự sinh ra và mất đi của dân trong khu vực và mức độ tăng dân số được nhà nước quy định cụ thể bên cạnh đó tỉ lệ gia tăng dân số này còn có sự chuyển dân từ nơi khác đến chứ không chỉ riêng về dân số trong khu vực đó.

Xem thêm: Địa lý 10: Cho vì ví dụ cụ thể về sức ép dân số Bài 22 SGK trang 86