Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10: Từ sơ đồ dưới đây hãy cho biết hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển?
Gia tăng dân số luôn là vấn đề cần nang giải của xã hội hiện nay. Dân số tăng nhanh thuận lợi cho việc đảm bảo nguồn lao động dồi dào nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt hại của nó. Đối với những quốc gia đang phát triển dân số đông luôn là một yếu tố quan trọng. Từ bài 22 các em đã được tiếp thu về tình hình gia tăng dân số trên thế giới sau đây câu hỏi 5 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10 có hỏi: Từ sơ đồ dưới đây hãy cho biết hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển? Dưới đây Vforum sẽ giúp các em củng cố kiến thức mà mình đã học.

Câu hỏi 5 bài 22 SGK trang 85 địa lí 10
Trả lời:
Địa lý 10: Từ sơ đồ cho biết hậu quả của gia tăng dân số quá nhanh Bài 22 SGK trang 85

Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển là:
  • Đối với các nước đang phát triển thì tình hình kinh tế chưa ổn định và bền vững.
  • Dân số tăng một mặt sẽ mang lại cho nền kinh tế một nguồn lao động dồi dào và mạnh mẽ tuy nhiên kinh tế chưa phát triển nên dân số tăng lại gây ra tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm do các công ti không đủ lớn để chứa đựng.
  • Dân số tăng nhanh nhưng diện tích nhà ở thì còn hẹp so với các nước đã phát triển nên tình trạng vô gia cư sẽ xảy ra, đi kèm với nó là vấn đề các tệ nạn xã hội như trộm cắp, nghiện ngập, vô gia cư.
  • Tăng dân số nhanh sẽ gây sức ép cho xã hội về mặt phân bố dân cư và bên cạnh đó dân đông nhưng ý thức còn kém sẽ dẫn đến các vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Xem thêm: Địa lý 10: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Ấn Độ 2%, tính tỉ lệ dân số Bài 22 SGK trang 86